B. BOISSONNET / BSIP

"Meer dan helft van mensen met symptomen gaat nog straat op zonder bescherming"

Meer dan de helft (57 procent) van de mensen die twee of meer symptomen van COVID-19 vertonen, gaat toch nog de straat op zonder extra bescherming. Dat blijkt uit de zesde editie van de Grote Coronastudie van de Universiteit Antwerpen. De bevraging werd dinsdag ingevuld door zowat 170.000 Belgen. Vier procent van de mensen met twee of meer symptomen gaat de straat op met een mondmasker.

Steeds meer mensen worden volgens de resultaten van de bevraging in hun onmiddellijke omgeving met COVID-19 geconfronteerd: bijna de helft van de deelnemers kent iemand die ernstig ziek geweest is, 15 procent kent iemand die in het ziekenhuis werd opgenomen en 9 procent kent iemand die overleden is. Die cijfers kunnen wel overlappen.

Voor het eerst polsten de onderzoekers ook naar de impact van de coronacrisis op het inkomen. 32 procent gaf aan dat zijn of haar totaal beschikbare inkomen daalde tijdens de coronacrisis. 24 procent van de deelnemende bedienden en 50 procent van de arbeiders stellen dat ze technisch werkloos zijn. 40 procent van de zelfstandigen en vrije beroepers zegt momenteel niet te kunnen werken.

De resultaten van de Grote Coronastudie worden onder meer gebruikt om voorspellingen te doen rond de verspreiding van het virus en om de impact van de evoluerende epidemie en de maatregelen te kunnen schatten op gezondheids-, economisch en psychosociaal vlak. Het aantal deelnemers lag de voorbije weken wel hoger dan de 170.000 van nu. "Er is in de maatschappij zeker sprake van een vorm van coronamoeheid", zegt onderzoeker Koen Pepermans. "Anderzijds levert een enquête met 170.000 deelnemers, en 15.000 mensen die de vragen deels invulden, nog altijd veel waardevolle gegevens op."

Meest gelezen