Niet gevechtsvliegtuigen, maar een goede gezondheidszorg houdt ons veilig

Het platform "geen gevechtvliegtuigen" vraagt de overheid om de aankoop van 34 jachtbommenwerpers te schrappen. De voorziene middelen kunnen beter geïnvesteerd worden in de openbare gezondheidszorg. Dat is een garantie om de coronacrisis goed te doorstaan.

opinie
Platform 'geen gevechtsvliegtuigen'
Ondertekenaars staan onderaan de tekst

Elke dag klokslag 20u openen heel wat mensen de ramen om te applaudisseren voor het zorgpersoneel dat in een gevecht verwikkeld zit met het coronavirus. Iedereen kent het gebrek aan maskers, tests, ademhalingsapparaten, lokalen, bedden en personeel waarmee de sector te kampen heeft. Iedereen weet ook dat, als de Belgische ziekenhuizen het nog altijd kunnen beredderen, dat mee te danken is aan de maatregelen die we met zijn allen moeten respecteren. En dat desondanks de situatie kritiek blijft.

Vandaag ervaren we aan den lijve wat nodig is om onze veiligheid en die van de samenleving te garanderen. Door de gezondheidscrisis groeit het besef hoe levensbelangrijk hoogwaardige openbare diensten zijn en dat het noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat ze zo optimaal mogelijk functioneren. 

Foute politieke keuzes

Het gebrek aan maskers of tests heeft de problemen in de gezondheidssector aan het licht gebracht. Al jaren veroordelen gezondheidswerkers de opeenvolgende bezuinigingen die de sector moet ondergaan zoals dat ook het geval is met de meeste andere openbare diensten. Dergelijke besnoeiingen op de begroting zijn het gevolg van politieke keuzes die hebben geleid tot de huidige situatie. De huidige crisis bevestigt hoe nefast deze politieke keuzes zijn en waarom ze krachtig moeten worden afgewezen.

Door de gezondheidscrisis groeit het besef hoe levensbelangrijk hoogwaardige openbare diensten zijn

Zo kondigde de regering van Charles Michel in haar beleidsverklaring een besparing aan van maar liefst 3,8 miljard euro in de gezondheidszorg voor het geheel van de legislatuur. De argumenten waren gelijkaardig als diegene die gebruikt werden na de economische crisis van 2008: we moeten ons 'als een goede huisvader' gedragen, we mogen niet 'boven onze stand leven', alle overheidsdiensten moeten 'inspanningen leveren’.

Nochtans, op het ogenblik dat de minister van begroting Sophie Wilmès in 2017 aankondigde dat er bijna 1 miljard (902 miljoen) euro zou gesnoeid worden in de sociale zekerheid, maakte de regering 9,3 miljard euro vrij voor de aankoop van militair materieel: twee fregatten, mijnenjagers, 450 pantservoertuigen, drones... en 34 gevechtsvliegtuigen. Voor de aanschaf van nieuwe gevechtsvliegtuigen tekende de regering Michel in oktober 2018 een contract ter waarde van meer dan 4 miljard euro, die de Belgische belastingbetalers gedurende de hele levensduur 12,5 miljard euro zal kosten ... en dat zonder de kosten van hun gebruik die op 40.000 euro per vlieguur worden geraamd.

Bovendien zijn de zware investeringen in militair materieel niet zozeer bedoeld voor onze veiligheid, als wel om te antwoorden op de druk van de NAVO en meer precies van de VS om de defensie-uitgaven te verhogen.

zware investeringen in militair materieel niet zozeer bedoeld voor onze veiligheid

Vandaag is meer dan ooit duidelijk geworden dat de prioriteit in oktober 2018 er niet uit bestond om België te betrekken bij de aankoop van 34 gevechtsvliegtuigen, maar dat ze elders behoorden te liggen.

De overheidsfinanciën zullen, evenals in 2008, op de proef worden gesteld. Het is nu duidelijk dat België zijn foute politieke keuzes moet herzien om de openbare diensten te kunnen behouden en de basisbehoeften van de burgers te beschermen.

Al van bij de start van de procedure om de F16-vliegtuigen van het Belgische leger te vervangen, stapelden de argumenten tegen dit project zich op, alsook tegen het verloop ervan en de uiteindelijke keuze. Indien de regering de democratische spelregels had gerespecteerd tijdens de ‘F-35-gate’, toen wantoestanden aan het licht zijn gekomen, zou het hele dossier logischerwijze doorgeschoven zijn naar de regering die volgde op de verkiezingen van mei 2019.  

Al deze argumenten blijven vandaag geldig en worden nog versterkt nu we ons geconfronteerd zien met een enorme gezondheidscrisis. We hebben geen 34 jachtbommenwerpers nodig. We kunnen het geld beter reserveren om deze crisis goed te doorstaan door te verzaken aan oorlogsvoorbereidingen.

Daarom vragen we de regering dat contract op te zeggen en de voorziene middelen te investeren in de openbare gezondheidszorg.

ondertekenaars:
11.11.11
Aan de IJzer vzw
 
ABVV-ACOD Cultuur

Actieplatform Gezondheid en Solidariteit als platform

Agir pour la paix
 

Aktie Vredesbelasting (VRAK)

Association culturelle Joseph Jacquemotte 

Association socialiste de la personne handicapée

Attac Bruxelles
 

Attac Liège

 

Belgische Coalitie 'stop uranium wapens'   

Broederlijk Delen
 

Bruxelles-Panthère

 

Climaxi vzw

 
CNAP
   

CNE Non Marchand

 

Comac

   

Comité belge de soutien au peuple sahraoui

Confédération de la jeunesse catholique (CJC)

coordinateur général Conseil bruxellois de coordination sociopolitique ASBL

CSC Services Publiques

CSO

   

De Vrouwenraad

 

Dentisterie Sociale

 

EcoloJ

   

EPO

   

Espace Seniors ASBL

Etopia

   

Fédération des centres de planning des FPS

Forum Nord/Sud

 

FOS

   

FPS (Femmes prévoyantes socialistes)

GAMP et Inforautisme asbl

Geneeskunde voor het Volk

Hand in Hand tegen racisme vzw

Hart boven Hard

 

intal

   

Jeunes CSC

 

Kan-Kan

   

Kif Kif

   

La santé en Lutte

Latitudes Jeunes

 

LEF-FGE

   

Leuvense actiegroep Palestina

MCP

   

MOC

   

Oxfam-solidarité/solidariteit

 

Palestina Solidariteit

parti Humaniste

 

Quinoa

   

SCI (Service civil international)

Solidaris

   

Solidarité socialiste

 

Victoria De Luxe

 

Viva Salud

 

Vlaams ABVV

 

Vrede vzw

 

Vrouwen in het Zwart Leuven

Westhoek Vredeshoek

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen