Kerk van Jette heringericht voor toekomstige misvieringen

In Jette zijn ze zich nu al aan het voorbereiden op de dag dat de misvieringen opnieuw toegelaten zijn. In de kerk hebben ze de stoelen herschikt zodat de mensen voldoende afstand kunnen houden. En ondertussen zamelt de pastoor geld in voor een installatie om de misvieringen online te kunnen uitzenden.

Voorlopig is het nog niet duidelijk wanneer er opnieuw misvieringen zullen zijn. Maar in Jette zijn ze wel klaar voor de dag dat de pastoor groen licht krijgt. De kerkstoelen zijn op een slimme manier gezet zodat de mensen ver van mekaar zitten. Tussen iedere kerkganger zullen drie stoelen leeg blijven. "We dachten eerst om stoelen weg te nemen", vertelt pastoor Dirk Vannetelbosch, "maar dan moet je die ook weer ergens kunnen stockeren, en dan zijn we op het idee gekomen om telkens drie stoelen te draaien richting orgel, en één stoel te laten staan richting altaar." Daardoor zullen er maar 100 mensen in de kerk kunnen zitten in plaats van 400.

We moeten er rekening mee houden dat er misschien nog dergelijke crisissen komen
Pastoor Dirk Vannetelbosch

Pastoor Dirk Vannetelbosch hoopt dat de kerken snel weer opengaan. Maar als dat niet kan, wil hij misvieringen online kunnen organiseren. En daarvoor zamelt hij geld in: "Een professionele installatie om vieringen live te streamen kost toch 8000 à 10.000 euro. We hebben nu 3500 euro ingezameld. Er zullen zeker mensen zijn die vinden dat we dat beter aan Afrika geven of aan minderbedeelden. Maar we moeten denken aan de toekomst van de kerk. We moeten er rekening mee houden dat er misschien nog dergelijke crisissen komen. En het is belangrijk dat mensen die zich verbonden voelen met de kerk, vooral de ouderen, ook virtueel aanwezig kunnen zijn."

Meest gelezen