Videospeler inladen...

Schade van natuurbrand in Oud-Turnhout in kaart gebracht: "30 hectare in de as gelegd, grotere ramp vermeden"

In Oud-Turnhout is de omvang van de schade van de natuurbrand in domein De Liereman in kaart gebracht. Volgens Natuurpunt is er uiteindelijk 30 hectare heide en veen in de as gelegd in het getroffen kerngebied van 167 hectare. "Door de massale inzet van de brandweer is een nog grotere ramp vermeden", klinkt het.

De Liereman is een van de oudste natuurgebieden van het land en is de thuis van heel wat zeldzame planten en dieren. De brand werd gisterenmiddag opgemerkt door een fietser in het oostelijke deel van het domein. De brandweer kwam meteen massaal ter plaatse, met tien korpsen uit de ruime regio. Voor de bluswerken gebruikte de brandweer water uit een nabij kanaal om geen extra schade aan de natuur te berokkenen. "Het is uitzonderlijk dat de brandweer hier rekening mee houdt en we zijn hen dan ook erg dankbaar", zegt Natuurpunt.

Nader onderzoek bracht al aan het licht dat het vuur in het oostelijke punt van het veengebied van De Liereman ontstond en zich door de sterke wind snel verspreidde naar het westen. De brandweer kon echter een smalle strook brandvrij maken met water en zand, waardoor het vuur niet verder kon oprukken. Ook naar het noorden toe is de brand niet ver geraakt dankzij de beek Lieremansloop. De sterke wind zorgde ook voor een voordeel, want het vuur is niet zoals zo vaak bij veenbranden ondergronds gegaan, waardoor het verder woekeren beperkt bleef. Er kwamen wel heel wat broedvogels om.

Natuurpunt vreest dat het getroffen veen erg moeilijk zal kunnen herstellen. "Venen zijn heel gevoelig voor klimaat- en temperatuursverandering en stikstofdepositie, ze groeien amper 1 mm per jaar", klinkt het. "Venen zijn eigenlijk restanten van de ijstijd die niet meer op zoveel plaatsen voorkomen in België." De natuurorganisatie doet alvast een brede oproep om financiële steun te krijgen.

Volgens burgemeester Bob Coppens (N-VA) is er een onderzoek opgestart naar de oorzaak van de brand. Gisteren kon kwaad opzet niet meteen worden uitgesloten. 

Paul Fierens

Vanochtend is een drone over de plek van de brand gevlogen. De indrukwekkende luchtbeelden tonen aan hoeveel schade het vuur heeft aangericht. Klik hieronder op het driehoekje om de beelden te bekijken. (copyright beelden: Natuurpunt)

Videospeler inladen...

Meest gelezen