Peace Village

West-Vlaamse jeugdverblijven verenigen zich: "We hebben nauwelijks reserves"

20 jeugdverblijven in onze provincie richten samen een nieuwe organisatie op: Kojeva West: "Als leerlingen dit schooljaar niet meer op schoolreis kunnen, dan dreigen we over de kop te gaan."

De afgelopen weken waren voor heel wat uitbaters van jeugdverblijfcentra en -hostels een erg moeilijke periode.  "Als de Nationale Veiligheidsraad beslist dat schoolreizen zoals bosklassen en zeeklassen niet kunnen doorgaan, dan zitten we met een probleem", zegt Matti Vandemaele van het jeugdverblijf Peace Village in Mesen, waar heel wat kinderen logeren die de oorlogssites in de Westhoek bezoeken.  

Daarom beslisten een aantal verblijven om samen de koepelvereniging Kojeva West op te richten. Bedoeling is om samen op te komen voor hun belangen. "Zo willen we met één stem financiële steun vragen aan de Vlaamse en federale overheid.  Als de overheid op een bepaald moment beslist dat scholen niet meer mogen reizen, dan moet de overheid ook haar verantwoordelijkheid nemen, en een compensatie voorzien voor de jeugdverblijfcentra die werken met kleine marges, kleine winsten. Zo kunnen we die zee- en bosklassen betaalbaar houden in bepaalde omstandigheden", vervolgt Vandemaele. 

Volgens Kojeva West heeft de sector door die kleine marges heel weinig reserves. "Als we een half jaar zonder inkomsten dreigen te vallen. Dan gaan veel van onze jeugdverblijven sneuvelen", besluit Vandemaele nog. 

Meest gelezen