Geluidsmetingen rondom "brokkelbrug" Gentbrugge moeten impact renovatiewerken aantonen

Rondom het viaduct op de E17 in Gentbrugge zullen er geluidssensoren komen die nagaan of de renovatiewerken minder geluidsoverlast veroorzaken. De werken aan de zogenaamde “brokkelbrug” zullen nog een hele tijd duren maar de bewonersgroep vzw Viadukaduk is ook benieuwd naar de geluidsoverlast tijdens de werken. In totaal komen er 14 geluidsensoren rondom het viaduct. “Via deze continue metingen zullen we ook rekening kunnen houden met weersomstandigheden”, zegt Hans Verbeek.

Op woensdag 22 april zijn de werken aan het viaduct met enige vertraging gestart. De werken moeten ervoor zorgen dat er minder geluidsoverlast is voor omwonenden, er komen nieuwe geluidsschermen, betere voegen en een nieuw wegdek.

Geluidsmetingen

“Als bewonersgroep zijn wij natuurlijk geïnteresseerd of die werken effectief zullen zorgen voor minder geluidsoverlast”, zegt Hans Verbeek van vzw Viadukaduk. Om dat na te gaan plaatst de bewonersgroep geluidssensoren rondom het viaduct. “De Vlaamse overheid doet zelf geen continue metingen dus hebben we het heft in eigen handen genomen.”

De geluidsensoren zullen zowel tijdens als na de werken het geluid van het viaduct meten. “De werken duren nog tot eind 2021, pas dan zullen we zien hoe de nieuwe situatie ervoor staat. Maar we willen ook tijdens de werken de geluidsoverlast meten. Op een bepaald punt zullen er aan de ene kant van het viaduct nieuwe geluidsschermen zijn maar aan de andere kant nog niet. We kunnen dan vergelijken wat de impact is van die geluidsschermen.”

Vergelijken voor en na

“Een aantal jaar geleden hebben we ook al eens metingen gedaan, daar kunnen we dan ook mee vergelijken. Zo kunnen we de geluidsoverlast van voor de werken vergelijken met na de werken en kunnen we zien of de nieuwe geluidsschermen weldegelijk helpen.

Omdat de meettoestellen altijd zullen meten kan de vzw ook weersomstandigheden in rekening nemen. “De geluidshinder hangt ook af van de weersomstandigheden zoals de wind. Door deze continue metingen kunnen we dagen met veel wind of zonder wind met elkaar vergelijken.”

Vzw Viadukaduk heeft al 2 sensoren geïnstalleerd maar zal nog 12 geluidssensoren rondom het viaduct ophangen. Wie zelf zo’n sensor wil ophangen, kan een mailtje sturen naar viadukaduk@gmail.com .

kasto80

Meest gelezen