Phil Du Valois - Flickr / Creative Commons BY-NC-ND

Bacterie blijkt oorzaak van grote sterfte bij pimpelmezen in Duitsland: "Waarschijnlijk ook verspreid naar Vlaanderen" 

In Duitsland sterven opvallend veel pimpelmezen dit voorjaar. De vogels blijken besmet te zijn met een bacterie die vooral op de luchtwegen van vogels inwerkt. Het gaat dus niet om een virus. De bacterie is ook niet gevaarlijk voor de mens of huisdieren. Waarschijnlijk is de bacterie ook al verspreid naar België. Vogelbescherming Vlaanderen roept op om dode mezen in ons land te melden, zodat de verspreiding van de vogelziekte ook bij ons in kaart gebracht kan worden.

De vogelziekte is een poosje geleden opgedoken in Duitsland. Vooral in de gebieden die grenzen aan ons land, Nederland en Frankrijk zijn er veel dode pimpelmezen gevonden. De Duitse Vogelbescherming heeft intussen duizenden van die kadavers geanalyseerd 

Uit de Duitse analyses van de dode pimpelmezen, blijkt dat de vogeltjes zijn doodgegaan nadat ze besmet waren met de bacterie die suttonella ornithocola wordt genoemd.  In Duitsland werden bijna 14.000 gevallen gemeld bij de vogelbescherming.

De bacterie - dus geen virus - veroorzaakt luchtwegeninfecties waardoor vooral mannetjesvogels een zware longontsteking krijgen en doodgaan. "De mannetjes zijn wat zwakker in deze periode, nu het paartijd is", legt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen uit. "Maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe de dieren besmet raken."

Niet gevaarlijk voor mens en huisdier

Een vraag die in coronatijden opduikt: is de bacterie gevaarlijk voor de mens? "Het is een bacterie die zeker geen gevaar oplevert voor de mens of huisdieren", stelt Muriel Vervaeke, expert wildziekten bij het Agentschap Natuur en Bos, gerust. 

"Dus niemand hoeft ongerust te zijn voor de eigen gezondheid", voegt Vervaeke eraan toe, "maar het is wel een bacterie die een grote sterfte bij pimpelmezen én koolmezen kan veroorzaken".

Beluister hier een gesprek met Muriel Vervaeke van het Agentschap Natuur en Bos, in het Radio 1-programma "Nieuwe feiten" en lees eronder voort:

Waarschijnlijk ook al in België

Na een oproep van Natuur en Bos zijn er deze week al een 70-tal meldingen binnengekomen van dode of zieke mezen, waarvan het ziektebeeld overeenkomt met dat van de nieuwe infectie. Die dieren worden nu onderzocht.

De meldingen uit België zijn verspreid over alle provincies; iets meer uit het oosten, maar dus ook elders. Daaruit besluit Natuur en Bos dat de ziekte naar alle waarschijnlijkheid verspreid is naar ons land.

Niet voederen, opletten met drinken

Om de ziekte niet verder te laten verspreiden, raadt het Agentschap Natuur en Bos aan om de vogels momenteel niet meer te voederen. Het gaat immers om een infectieziekte en daarom kan zo'n voederplaats waar verschillende vogels samenkomen een infectiehaard worden. "Ook voor de mezen is "social distancing" nu dus aangewezen", zegt Jan Rodts.

Drinkplaatsen kunnen eventueel wel, maar dan is het belangrijk om ze regelmatig te ontsmetten. Dat doe je door te wassen met zeep en volledig droog te maken alvorens ze weer te vullen.

Zelf melden

Vogelbescherming Vlaanderen en het Agentschap Natuur en Bos roepen op om dode pimpelmezen te melden. Wie een dood meesje heeft gevonden, kan terecht bij de vogelopvangcentra. De contactgegevens van deze centra zijn te vinden op de website van de Vogelbescherming, waar ook meer informatie te vinden is.

Hoe herken je een pimpelmees?

  • Frisblauw petje, witte wangen, brede, blauwe halsband
  • Zwarte oogstreep en wit voorhoofd
  • Flauwgele borst en buik met korte, smalle, grijszwarte middenstreep
  • Mosgroene rug en helderblauwe vleugels
  • Grootte: 10,5 - 12 cm

Bron: Natuurpunt

Meest gelezen