BELGA

Terug naar school met mondmaskers en in kleine groepen: "Dit wordt een ongelofelijk moeilijke puzzel om te leggen"

Vanaf 18 mei (met een proefdag op 15 mei) komt het onderwijs weer stapsgewijs op gang. De grote onderwijskoepels zijn tevreden dat er duidelijkheid is, maar ze zijn er zich ook van bewust dat de strenge veiligheidsmaatregelen een grote impact zullen hebben. "Dit wordt een ongelofelijk moeilijke puzzel om te leggen", zegt Raymonda Verdyck van het GO! (Gemeenschapsonderwijs).

Op 18 mei gaat een deel van het onderwijs opnieuw van start, zo heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist. Het gaat om drie leerjaren in het basisonderwijs en evenveel in het middelbaar onderwijs, in groepen van maximaal 10 leerlingen. Bij wijze van proef mag al op 15 mei begonnen worden. De kleuterscholen blijven tot minstens eind mei dicht. Personeel en leerlingen ouder dan 12 jaar moeten een mondmasker dragen en er gelden strikte hygiënevoorschriften. Lees hier meer over de beslissingen inzake onderwijs.

"Het wordt een ongelofelijk moeilijke puzzel om te leggen voor de organisatie van de scholen zelf. Afstand houden betekent dat sommige klassen ontdubbeld moeten worden, soms zelfs in drieën gedeeld. Dat vraagt niet alleen extra ruimte, maar ook extra mensen die les kunnen geven", zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs.

"Dat wil zeggen dat leerkrachten uit andere jaren ingezet worden, maar tegelijk moeten ook de aanlooplessen voor kinderen die nog niet naar school gaan, kunnen blijven doorgaan én moeten ook de kinderen opgevangen worden die nog geen les kunnen volgen, maar van wie de ouders wel al gaan werken. De puzzel is heel complex. We hebben nu de tijd om het allemaal te bekijken en in overleg af te spreken."

Ik heb de instructies voor het dragen van mondmaskers bestudeerd, het is geen sinecure om dat op een goede manier te doen

Raymonda Verdyck (GO!)

Ook de veiligheidsmaatregelen die gevraagd worden -afstand houden, extra hygiëne, mondmaskers voor personeel en kinderen vanaf 12 jaar- maken het niet eenvoudig. "Ik heb de instructies voor het dragen van mondmaskers bestudeerd, het is geen sinecure om dat op een goede manier te doen. Dat zal heel veel creativiteit vragen. Maar we leven in uitzonderlijke omstandigheden en ik heb al heel veel creativiteit bij onze leerkrachten gezien. We gaan hier onze schouders onder zetten en met oplossingen komen."

Ook zijn er leerkrachten en leerlingen die behoren tot risicogroepen, of die samenleven met mensen in risicogroepen. "We moeten puzzelen en zoeken naar oplossingen", klinkt het.

Beluister het gesprek met Raymonda Verdyck in "De ochtend" op Radio 1 (lees voort onder de audio):

"Plexiglas kan alternatief zijn voor mondmasker"

Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs, is tevreden dat meer leerlingen van de middelbare school naar school zullen kunnen komen dan eerst gedacht.

"De Nationale Veiligheidsraad volgt in grote lijnen wat de Vlaamse onderwijspartners waren overeengekomen, op twee afwijkingen na. Er zullen meer leerlingen uit het secundair naar school mogen, uit onderwijsoogpunt een goede zaak. Dinsdag, wanneer de sociale partners en de minister opnieuw samenkomen, zullen we bekijken welke leerlingen en studierichtingen hiervoor in aanmerking komen", aldus Boeve, die zegt het naast de laatstejaars logisch zou zijn om het tweede en vierde middelbaar naar school te laten komen, omdat dat de schakeljaren zijn.

We zullen de tijd tot 15 mei goed moeten gebruiken om te kijken wat goed en realistisch is, of er alternatieven zijn, en dan in overleg gaan met alle betrokkenen

Lieven Boeve (Katholiek Onderwijs)

Ook Boeve noemt de veiligheidsmaatregelen invoeren een "enorme opgave". Hij verwijst onder meer naar de mondmaskerplicht. "Hier gaan we zeer snel de juiste lessen uit moeten trekken. We zullen goed moeten kijken hoe we dit moeten doen, gekoppeld aan de extra hygiënemaatregelen."

"Zeker in het lager onderwijs lopen we daar toch wat tegen de grenzen aan. Sociaal contact, mimiek, gelaatsuitdrukking, dat is heel belangrijk. We zullen goed moeten kijken hoe we dat aanpakken, en of we bijvoorbeeld andere alternatieven, zoals plexiglas voorzien, ook niet mogen overwegen. We zullen de tijd tot 15 mei goed moeten gebruiken om te kijken wat goed en realistisch is, of er alternatieven zijn, en dan in overleg gaan met alle betrokkenen."

"Gezond verstand primeert, maar de boodschap is wél duidelijk: we moeten alles op een veilige manier doen."

Bekijk het gesprek met Lieven Boeve in "Het Journaal" (lees voort onder de video):

Videospeler inladen...

Wat met de andere leerjaren?

Er blijven voorlopig nog veel vragen. Zo is het nog niet duidelijk hoe de examenperiode zal ingevuld worden. Sommige scholen hebben al aangegeven dat ze die willen schrappen. Een andere vraag: wat met de leerjaren die voorlopig thuis moeten blijven? Voor hen zijn er nog geen duidelijke vooruitzichten. Gaan die kinderen nog wel naar school kunnen dit jaar?

"Dat is koffiedik kijken", zegt Raymonda Verdyck. "Laat het ons alleszins hopen. Het lesgeven is één component, maar laat ons ook het welbevinden niet uit het oog verliezen. Kinderen en jongeren zijn al lang afgesloten van hun leeftijdsgenoten, van hun familie. We moeten hen ook kunnen ondersteunen daarin. Leerkrachten krijgen in hun contacten nu al veel emoties mee van hun leerlingen."

"Ik had graag meer leerjaren kunnen 'opendoen', maar we moesten kiezen", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Hij wil na een eerste evaluatie kijken of het mogelijk is om ook de kleuters en de andere leerjaren naar school te brengen. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil zich nog niet uitspreken. "Het is een beetje koffiedik kijken. Maar het is de betrachting naar eind juni om zoveel mogelijk leerlingen toch de volledige leerstof te hebben meegegeven."

Meest gelezen