Videospeler inladen...

Psycholoog Koen Lowet waarschuwt: "Mensen dreigen hun eigen versie van de regels te gaan maken"

Bij gebrek aan uitzicht op sociale contacten dreigen mensen de komende tijd hun eigen versie van de regels te gaan maken. Daarvoor waarschuwt psycholoog Koen Lowet in “Het Journaal”. De topman van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen pleit er daarom voor om gedragswetenschappers te betrekken bij de exitstrategie. “Want gedrag is het enige middel dat we hebben om het coronavirus te bestrijden.”

Ruim vijf weken nadat de “lockdown light” werd ingevoerd in België is het voor iedereen uitkijken naar het moment waarop we weer wat sociale contacten kunnen hebben. De Nationale Veiligheidsraad heeft voorlopig 18 mei vooropgezet als datum waarop privé-bijeenkomsten misschien weer wat mogelijk zouden worden. Maar zeker is dat nog helemaal niet; alles hangt af van de evolutie van de cijfers.

Die cijfers hangen op hun beurt af van het menselijke gedrag: hoe beter we ons aan de regels houden, hoe minder besmettingen er mogelijk zijn, hoe sneller de nieuwe ziekenhuisopnames zullen afnemen.  Psycholoog Koen Lowet denkt dat er bij het uitstippelen van de exitstrategie te weinig rekening wordt gehouden met ons gedrag. 

“Het gedrag is het enige middel dat we hebben om het coronavirus te bestrijden”, merkt Lowet op in “Het Journaal. “Daarom hebben we er van meet af  aan op aangedrongen dat er een gedragswetenschapper zou worden toegevoegd aan het expertenpanel (dat de Nationale Veiligheidsraad advies geeft over de exitstrategie, red.)."

Eigen versie

Volgens Lowet moet de komende tijd goed gekeken worden wat het gevolg is van de genomen maatregelen op ons gedrag. “We moeten het menselijk gedrag in de juiste richting sturen.” Bij gebrek aan goede sturing en concrete vooruitzichten dreigen de mensen af te haken, vreest Lowet. “Het feit dat er nu nog geen uitzicht is op een toename van sociale contacten, maakt dat mensen mogelijk hun eigen versie van de regels gaan maken.”

De psycholoog zegt dat gedragswetenschappers op basis van psychologisch onderzoek de beleidsmensen kunnen adviseren hoe ze best ons collectieve gedrag kan aansturen. Hij pleit er daarom nog eens voor om een gedragswetenschapper toe te voegen aan de GEES, de expertengroep die de exitstrategie uitstippelt.

Bekijk hier het gesprek met psycholoog Koen Lowet in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Wat is de GEES?

De GEES, dat is de Groep van Experts belast met de Exit-Strategie. Zij adviseren de Nationale Veiligheidsraad, die uiteindelijk de politieke knopen moet doorhakken. 

De adviesgroep van tien experts wordt voorgezeten door Erika Vlieghe, diensthoofd infectieziekten van het UZ Antwerpen.

Naast voorzitter Vlieghe zijn ook virologen Marc Van Ranst en Emmanuel André lid van de expertengroep. Daarnaast zijn gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch en ondernemer Johnny Thijs van de partij.

Andere leden zijn jurist Inge Bernaerts, professor economie Mathias Dewatripont, hoofdonderzoeker Marius Gilbert van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek, biostatisticus Niel Hens en Céline Nieuwenhuys van de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten.

 

Meest gelezen