Meer ouders sturen kind naar crèche: "Thuiswerken én opvang is echt te moeilijk"

Kinderdagverblijven in Vlaanderen merken de voorbije week een stijging van het aantal kinderen. Crèches bleven meestal gewoon open, maar sinds het begin van de lockdown waren er wel weinig kinderen. Dat is nu veranderd: sinds het einde van de paasvakantie brengen ouders hun kinderen weer vaker naar de crèche.

In de regel zijn de crèches in ons land nooit gesloten. Dat was geen maatregel in de strijd tegen het coronavirus.  Maar bij de start van de lockdown hebben weinig ouders hun kinderen nog gebracht. Sommige crèches beslisten ook zélf om minder kinderen toe te laten of te sluiten, en dat mag. Zo raadt Kind en Gezin ten stelligste aan om opvang voor te behouden voor kinderen van wie de ouders een essentieel beroep uitoefenen en kinderen uit kwetsbare gezinnen, omwille van de veiligheid.

Sinds deze week zitten we bijna aan de helft van de bezetting

Filip Standaert, manager kinderdagverblijven Partena

Sinds de paasvakantie merken de kinderdagverblijven een stijging van het aantal kinderen. "We zitten op een bezettingsgraad van 18%", zegt Nele Wouters van Kind en Gezin. "We merken bij de sector over het algemeen een lichte stijging." Bij de ene is die stijging inderdaad licht. Zo spreekt Ferm, koepel van 1800 onthaalouders en tientallen crèches, van een stijging met 5%.  Maar bij de andere gaat het opvallend snel. Zo merken de 60 crèches van Partena een grote toename. Daar zijn alle kinderen altijd welkom geweest - zij volgen het advies van Kind en Gezin dus niet - en ouders maken er dankbaar gebruik van. "Wij hebben gezien dat er een 5-tal weken een vrij stabiele bezetting was van rond de 20%. Sinds vorige week maandag is dat gegroeid naar 30%. En sinds deze week zitten we aan bijna de helft van de normale bezetting", zegt manager kinderdagverblijven bij Partena Filip Standaert.

"Moeilijk om thuiswerk met kindjes te combineren"

De oorzaak lijkt vooral dat ouders het stilaan erg lastig vinden om thuiswerk en opvang voor een klein kind te combineren. Dat merkten we ook vanmorgen bij kinderdagverblijf Wiebelwijs in Gent. "Wij zijn ons kindje altijd blijven brengen", zegt mama Sara Rodriguez. "We werken alletwee van thuis. Voor ons is het moeilijk om dat met kindjes te combineren. We hebben al één van 4 jaar ook thuis. Als we de kleinste al kunnen wegbrengen, scheelt dat voor ons heel veel", zegt Sara. Ook papa Frederick Légier beaamt: "Het is zeer moeilijk om werk en mijn zoontje te combineren. Hij was eens een week ziek thuis. Dan was het echt moeilijk om aan mijn uren te geraken. Het is moeilijk om kindjes van die leeftijd de hele dag bezig te houden."

De ene houdt kind 1 stil, de andere leert kind 2 lezen, en allebei fulltime werken: je moet het maar gedaan krijgen

Mama Ruth Pollet

Ook mama Ruth Pollet is blij dat de crèche openbleef. "We hebben nog een zoon van 8 die tafels moet leren. Ik ben zelfstandige en mijn vriend is ook bezig gebleven. Gelukkig is de crèche opengebleven", lacht Ruth. "Onze jongste zoon was een tijd geleden twee weken ziek. Dan is één iemand 100% bezig met een kind stil te houden. De andere bezig met het andere kind aan het lezen en schrijven te houden. En dan zelf nog allebei fulltime werken. Het is voor iedereen moeilijk, maar je moet het wel gedaan krijgen."

Veiligheid

Afstand houden is onmogelijk in een crèche, maar er zijn wel verschillende veiligheidsmaatregelen. In kinderdagverblijf Wiebelwijs in Gent bijvoorbeeld is er handgel, wordt speelgoed regelmatig ontsmet en wordt twee keer per dag de temperatuur van de kinderen en de verzorgsters gemeten. "Ze zijn iets strenger, maar dat vind ik logisch", zegt Sara Rodriguez. "Ze moeten thuis blijven als ze een hoge temperatuur hebben. Dat vind ik heel goed. Alle respect voor wat ze doen. Het is niet evident om te blijven opendoen en er voor iedereen te blijven staan."

Nu het drukker wordt vragen de kinderdagverblijven wel om duidelijke richtlijnen van de overheid. "Over mondmaskers bijvoorbeeld. Uit eerdere communicatie is gebleken dat in de omgang met de kindjes mondmaskers niet echt nodig zijn. Maar natuurlijk, in het contact met de ouders, bij het brengen en halen van de kindjes, kunnen mondmaskers misschien wel aangewezen zijn", zegt Filip Standaert van Partena. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke zegt dat personeelsleden in crèches wel degelijk mondmaskers moeten dragen. "Als je niet de nodige afstand kan garanderen, wordt het dragen van een mondmasker verplicht. Dat moet vanaf 4 mei", zegt Beke. "We zullen die mondmaskers daarvoor aankopen. De bestellingen worden nu geplaatst en vanaf we ze hebben, zullen we ze leveren aan de kinderopvang." De Vlaamse regering en Kind en Gezin werken intussen ook aan een draaiboek over hoe crèches veilig kunnen werken. 

Kind en Gezin: "Ouders kunnen niet zélf kiezen"

Kind en Gezin benadrukt dat kinderdagverblijf Wiebelwijs in Gent haar advies niet volgt. Volgens Kind en Gezin ontvangen crèches best enkel kinderen van ouders met essentiële beroepen, en kinderen uit kwestbare gezinnen. "We willen niet dat andere thuiswerkende ouders het idee zouden krijgen dat de opvang zelf mag kiezen", zegt Nele Wouter van Kind en Gezin. Het advies gebeurt omwille van de veiligheid. "De kleinere groepen kinderen die aanwezig zijn, zorgen er zo ook voor dat er maar een beperkt aantal contacten zijn tussen ouders en kinderbegeleiders", zegt Wouters  "Maar ook daar blijft absoluut gelden: handen wassen na contact met een andere ouder en absoluut die 1,5 meter respecteren bij het brengen en halen van een kind.

"Er is ruimte om het aantal kinderen te laten toenemen, maar we willen dat stabiel en rustig stijgend doen", zegt ze in "De wereld vandaag". "Het moet zowel voor de kinderopvang als voor de kinderen zelf op een veilige en pedagogische manier gebeuren. Een kindje na enkele weken opnieuw naar de opvang sturen, is niet niets."

Mijn kind naar de crèche sturen, mag dat dus?

Conclusie, of je kind naar de crèche mag, dat bespreek je best met je kinderdagverblijf. De federale regering heeft de crèches nooit gesloten. Maar Kind en Gezin vraagt dus om enkel kinderen van ouders met essentiële beroepen toe te laten, of kinderen uit kwetsbare gezinnen, omwille van de veiligheid. Veel crèches volgen dat advies, maar sommigen ook niet. Het advies van Kind en Gezin is niet afdwingbaar, er staan geen sancties op.  Je eigen kinderdagverblijf contacteren, is dus de boodschap.

Maar is een kinderdagverblijf wel een veilige plek? Er worden veiligheidsmaatregelen genomen, maar fysieke afstand houden is uiteraard onmogelijk. Het risico is per definitie dus iets hoger dan als je je kind thuis houdt. Elke ouder moet voor zichzelf beslissen wat opweegt. Voor mama Ruth Pollet was de keuze duidelijk. "We deden het voor de zelfzorg", zegt Ruth. "De mogelijkheid wàs er. We wilden het haalbaarder houden. Ons kindje was gelukkiger in zijn oude stramien, en we voelden dat het hier veilig was."

Bekijk hier het verslag uit “Het Journaal”:

Videospeler inladen...

Meest gelezen