Radio 2

25 PV's per dag voor coronaovertredingen in Kortrijk

In Kortrijk, Kuurne en Lendelede heeft de politie de voorbije weken al 1.200 PV's opgesteld voor mensen die de coronamaatregelen overtreden. Het zijn vooral jonge mannen die de regels overtreden, tussen 18 en de 30 jaar oud.

De meeste overtredingen gebeuren in Kortrijk. Dat is logisch omdat Kortrijk veel meer inwoners heeft dan Kuurne en Lendelede. In Kortrijk schrijft de politie per dag 25 processen-verbaal voor coronaovertredingen. Het gaat om mensen die met een te grote groep buitenkomen. Of ze  maken verplaatsingen die niet essentieel zijn.

De coronacrisis blijkt wel ook een voordeel te hebben, want de criminaliteit in de politiezone VLAS is opvallend gedaald, met meer dan een derde. Er zijn 75% minder fietsdiefstallen en 60% minder inbraken. Je hoort wel eens dat er nu meer geweld zou zijn binnen families, omdat iedereen thuis blijft. Maar de politie van de zone VLAS heeft de voorbije weken bijna 40% minder vaststellingen van huiselijk geweld gedaan dan in dezelfde periode vorig jaar.  De informaticacriminaliteit steeg dan wel weer.

Meest gelezen