Zes maanden uitstel hypotheeklening geldt niet voor iedereen en dat kan sommigen in de problemen brengen

Niet iedereen komt in aanmerking om bij de bank zes maanden uitstel te krijgen voor de afbetaling van zijn hypothecaire lening. Daarvoor blijken strenge voorwaarden te gelden. Door de coronacrisis hebben veel mensen het moeilijk om hun hypotheeklening af te betalen. Daarom is beslist om zes maanden uitstel van afbetaling bij de bank mogelijk te maken. 

Wat zijn de vier strenge criteria in het charter waar je moet aan voldoen om uitstel te krijgen? 

 • Het inkomen is gedaald of valt volledig weg door de coronacrisis.
 • Er was geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt. 
 • Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België.
 • Het totaal roerend vermogen (spaargeld) op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank is kleiner dan 25.000 EUR. 

Ook mensen die niet voldoen aan de criteria kunnen het moeilijk hebben om hun woonlening af te betalen  

Ongeveer de helft van de mensen die een woonkrediet hebben, komen wel in aanmerking voor die zes maanden corona-uitstel. Ondertussen hebben de banken ook al 66.000 dossiers goedgekeurd.

Maar er zijn dus ook veel mensen die geen uitstel kunnen krijgen omdat ze niet voldoen aan de vier strenge criteria. Velen onder hen hebben het nu moeilijk om hun woonlening af te betalen.   

Jo en zijn vrouw bijvoorbeeld werken nog allebei. Ze betalen op dit moment twee leningen af: voor het oude huisje waar ze nog in wonen en voor het huis dat ze aan het verbouwen zijn. Door de coronacrisis loopt alles in het honderd.  

 • De verbouwing loopt vertraging op dus ze kunnen niet verhuizen.
 • Het huis waar ze nog in wonen, geraakt niet verkocht maar ze hebben het geld van de verkoop nodig.
 • De buffer die ze hadden, geraakt snel op door de onvoorziene kosten.  

Omdat er geen sprake is van een inkomensverlies en omdat het koppel op dit moment eigenaar is van twee woningen, maken ze geen aanspraak op een uitstel van betaling voor de hypothecaire lening.

Ook Bart ondervindt hoe streng de banken zijn. Hij is technisch werkloos door de coronacrisis. Hij heeft dus een verlies van inkomen. Maar hij had voor de crisis begon al een betalingsachterstand op zijn woonlening. Hij krijgt daardoor geen zes maanden uitstel en de bank laat weten dat zijn huis verkocht zal worden als hij niet op tijd betaalt.  

Vraag advies aan je bank, ook al voldoe je niet aan de voorwaarden  

“De bank kan ook andere mogelijkheden onderzoeken om je te helpen”, vertelt Isabelle Marchand van Febelfin. “De banken stellen alles in het werk om de mensen zoveel als mogelijk te helpen, ook wanneer men niet aan de voorwaarden van het charter voldoet. Het is belangrijk om snel contact op te nemen met je bank als je verwacht betalingsproblemen te ondervinden, en dan kan samen naar oplossingen gezocht worden.”

Soms heb je recht op drie maanden uitstel van betaling.  Het kan ook zijn dat je in aanmerking komt om een overbruggingskrediet te krijgen. Aan deze mogelijkheden zijn soms wel dossierkosten verbonden. Dat is niet het geval als je recht hebt op de zes maanden corona uitstel.    

Vaak wel hoger maandbedrag na 1 november bij corona-uitstel 

Er zijn twee categorieën van corona-uitstel:  

 • Heb je na aftrek van de lasten een maandelijks gezinsinkomen van minimum 1700 euro, dan worden de uitgestelde inkomsten verrekend. Dat betekent dat je na de periode van het uitstel de lening afbetaalt binnen de vooropgesteld termijn. Per maand betaal je dan meer tot het einde van de looptijd.  
   
 • Heb je na aftrek van de lasten een maandelijks gezinsinkomen van minder dan 1700 euro, dan neemt de bank die kost op zich. 

Tot wanneer kan ik nog betalingsuitstel aanvragen? 

Ook nog na 30 april is het mogelijk om betalingsuitstel aan te vragen. Weet wel dat je dan minder dan zes maanden uitstel zal krijgen. Want het uitstel geldt maar tot eind oktober. 

Lees hier nog eens de exacte voorwaarden in het charter van de banken.

 

Meest gelezen