© 2018 SOPA Images

Coronaboete? Vanaf nu kan ze betaald worden met een QR-code

Tienduizenden kleinere boetes zullen voortaan digitaal afgehandeld worden. Dat zou gemakkelijker moeten zijn voor daders, én voor Justitie. Het systeem bestond al voor verkeersboetes, maar wordt nu uitgebreid.

Sinds 2017 worden verkeersboetes al digitaal afgehandeld. Wie een verkeersovertreding begaat, krijgt een brief, met daarin een QR-code voor de smartphone, of een verwijzing naar een website, om zo alles af te handelen. Het gerecht gaat nu ook kleinere correctionele misdrijven op die manier verwerken: "Het gaat dan in de eerste plaats om overtredingen van de corona-richtlijnen, maar ook over eenvoudige winkeldiefstallen, kleine drugsfeiten of kleine milieumisdrijven", vertelt persmagistrate Kristine De Beule.

Hoe zal dat in zijn werk gaan? "De overtreder krijgt thuis een brief, waarin gemeld wordt dat het parket hem of haar wil vervolgen, en dat hij of zij een proces kan vermijden door een minnelijke schikking te betalen. Dat was altijd ook al zo. Maar vroeger moest de overtreder contact opnemen met het parket, en allerlei administratie in orde brengen. Nu zal de overtreder naar de website uwboete.be kunnen gaan en daar alles afhandelen, of dat doen via een QR-code met de smartphone. Dat is een bijzonder laagdrempelig en gebruiksvriendelijk systeem."

En ook voor de parketten is dat uiteraard efficiënter, zegt De Beule: "Zodra de parketmagistraat beslist dat er een minnelijke schikking opgelegd kan worden, verloopt alles verder automatisch. Vroeger moest iemand van de administratie de minnelijke schikking aanmaken, de betaling opvolgen, eventueel een herinnering sturen. Dat gebeurt nu allemaal door het systeem. Zo kunnen onze mensen zich met andere dingen bezighouden."

De parketten hopen zo tienduizenden minnelijke schikkingen sneller en efficiënter te laten betalen.  Ter vergelijking: voor de periode 2017-2019 schreven de parketten in ons land 50.000 minnelijke schikkingen uit. "En door de coronaboetes zal er dit jaar een forse stijging zijn. De parketten hebben de voorbije weken al 14.000 minnelijke schikkingen verstuurd voor inbreuken op de coronamaatregelen."

Meest gelezen