Coronacrisis zorgt voor groei West-Vlaamse vakbonden

Sinds de lockdown half maart zijn heel veel mensen tijdelijk werkloos geworden. Daardoor hebben veel werknemers zich aangesloten bij de vakbond om hun werkloosheidsuitkering uitbetaald te krijgen.

Happig om exacte cijfers te geven, zijn de vakbonden niet. Die variëren dan ook sterk. De liberale vakbond ACLVB, de kleinste van de 3 in West-Vlaanderen, spreekt over 8 tot 10 procent extra leden. De christelijke bond ACV, de grootste in de provincie, houdt het op een voorzichtige 2 procent. ABVV heeft het dan weer over "100 tot 200 nieuwe leden per dag". Moeilijk te controleren, onder meer omdat de exacte ledenaantallen er niet worden bijgenoemd.

Veel meer uitkeringen

De drie vakbonden moesten alle zeilen bijzetten om mensen te helpen met de aanvraag van hun uitkering. ACV betaalde in West-Vlaanderen in maart alleen al 70.000 mensen een werkloosheidspremie uit. Dat is 7 keer meer dan in maart vorig jaar.

Bij de drie vakbonden staat de telefoon  ook 'roodgloeiend' en is extra personeel ingezet om alle vragen te beantwoorden. Mensen bellen ook met vragen over veiligheid op het werk of de combinatie werk-gezin in coronatijden. Op piekdagen gaat het om 4.000 telefoons.

De coronacrisis levert dus extra leden op, maar de vraag is hoe duurzaam die toename is. "Er zal zeker een terugval zijn als de tijdelijke werkloosheid afloopt", zegt gewestelijk secretaris Erik Vandeursen ABVV West-Vlaanderen. "Maar we hebben als vakbond een uitgebreide service, dus ik verwacht dat de meerderheid lid blijft". De vakbonden signaleren intussen dat in april ook het aantal volledig werklozen stijgt.

Meest gelezen