IMOG

Ook dit is een gevolg van corona: interesse voor het opruimen van zwerfvuil neemt sterk toe

Sinds de afkondiging van de coronamaatregelen maken veel mensen een dagelijkse wandeling in hun buurt. Opvallend daarbij is dat nogal wat onder hen blijkbaar ook zwerfvuil oprapen. In Zuid-West-Vlaanderen is er zelfs sprake van een fikse stijging van het aantal registraties van zogeheten Mooimakers, vrijwilligers die zwerfvuil oprapen. 

Bij IMOG, de intergemeentelijke afvalverwerkingsmaatschappij voor Zuid-West-Vlaanderen, is het aantal Mooimakers sinds het begin van de coronacrisis met ruim een derde toegenomen. 

IMOG heeft 385 trouwe Mooimakers, maar heeft er intussen al 100 nieuwe geregistreerd. Ze kregen allemaal een pakketje met de post toegestuurd, zegt Koen Delie van IMOG: "We merken nu in tijden van corona dat er veel mensen gedwongen thuis zijn,  dat ze die tijd ook nuttig willen invullen en tijdens hun wandelingen ook zwerfvuil willen rapen. We hebben de voorbije weken meer dan honderd aanvragen gekregen. Ook de vraag naar materiaal, handschoenen en zakken is groot. We bezorgen die zaken dan ook graag met de post. Want alle beetjes helpen. Samen kunnen we het zwerfvuil aanpakken."

Geen grote acties

Het is natuurlijk niet de bedoeling om grootscheepse opruimacties te organiseren, zegt Delie nog. De wandeling buiten gebeurt alleen, of in gezinsverband. Met mensen die niet tot het gezin behoren, moet je altijd anderhalve meter houden. De speciale zwerfvuilzak die IMOG heeft opgestuurd, kan je - eenmaal vol - gewoon naast je huisvuilzak op de stoep plaatsen. Wie ook Mooimaker wil zijn, kan zich laten registeren op 0800/99827 of via info@imog.be 

Meest gelezen