Guus Dekkers

Meer dan 1.000 soorten motten geteld op Kalmthoutse heide - met poëtische namen als karmozijnrood weeskind

Vrijwilligers hebben meer dan 1000 verschillende soorten motten geteld op de Kalmthoutse heide. Dat hadden ze zelf niet verwacht. Er waren zelfs soorten bij die nog nooit gevonden waren. Nachtvlinders, zoals ze ook genoemd worden, zijn wel niet altijd zo geliefd, maar het zijn wel nuttige dieren. 

De vrijwilligers zijn vooral 's nachts op pad gegaan. Ze nemen dan een wit laken mee en schijnen daarop met een speciale lamp. De motten of nachtvlinders worden daardoor aangetrokken. Wanneer ze zich op het laken zetten kunnen ze gefotografeerd en bestudeerd worden.

"We hebben ze natuurlijk liefst niet in onze kast", zegt coördinator Jan Weverbergh, "maar in de natuur zijn ze heel nuttig voor de bestuiving van planten onder andere. Ze zijn ook heel geliefd voedsel voor vleermuizen, die ook een beschermde diersoort zijn. Vogels zoeken dan weer de rupsen. Dus in heel de keten is het toch een belangrijke soort."

Ze hebben ook schitterende namen zoals Heidewitvleugeluil (zie foto boven), Vingerhoedskruiddwergspanner, Karmozijnrood weeskind en Spaanse vlag. 

Monique Groenveld

Meest gelezen