"Ook al heb je nu veel tijd en energie: laat de bermen met rust" zegt Milieufront Omer Wattez na klachten

Door de coronacrisis zijn veel mensen thuis, en hebben ze tijd om in de tuin te werken. Maar sommigen zijn iets te enthousiast, zegt het Milieufront Omer Wattez in Oudenaarde. Dat kreeg intussen zowat 10 klachten binnen over mensen die bermen maaiden en soms besproeiden. Omdat het illegaal is en slecht voor de biodiversiteit, roept de milieuvereniging nu iedereen op om niet aan de bermen te raken.

Milieufront Omer Wattez zit in Oudenaarde, maar werkt in bijna 20 steden en gemeenten in het zuiden van Oost-Vlaanderen, en nog eens in een klein deel in West-Vlaanderen. De vereniging kreeg de jongste tijd een tiental mails binnen van wandelaars en fietsers. Die hebben het over mensen die bermen maaien en besproeien. "Dat is niet alleen verboden bij wet, maar is ook nefast voor milieu en mens", zegt Joost Elet van Milieufront Omer Wattez.

Alle Vlaamse bermen samen zijn even groot als de Vlaamse natuurreservaten

Joost Elet van Milieufront Omer Wattez

"De meeste mensen kennen het belang van groengebieden en natuurreservaten. Mensen hebben groen nodig om in te wandelen en propere lucht te kunnen inademen. Maar bermen zijn eigenlijk even belangrijk. Alle bermen in Vlaanderen zijn samen even groot als de Vlaamse natuurreservaten. Dat betekent dat ook die bermen van groot belang zijn," zegt Joost Elet. 

Bermen maaien is ongezond en illegaal

Op bermen die niet gemaaid worden krijgen planten en bloemen vrij spel. Die trekken onder meer insecten aan, zoals wilde bijen. Die bijen zijn dan weer van groot belang voor de mens, omdat ze zorgen voor de bestuiving van specifieke planten, bloemen en fruit.

Omdat bermen zo belangrijk zijn, mogen alleen steden, gemeenten en het Vlaams Gewest ze beheren. Als een gewone burger bermen maait of sproeit, overtreedt die de wet, met mogelijks een zware sanctie als gevolg. "Je kan een boete krijgen van 100 tot  250.000 euro, en zelfs een gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar", weet Joost Elet van Milieufront Omer Wattez, die er nog een extra raad bijgeeft: "Gooi evenmin afgemaaid gras in de berm. Ook dat is verboden want het leidt tot bermverruiging, wat volop de kans biedt aan ongewenste soorten, zoals brandnetels."

Meest gelezen