Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken pleit voor coronapremie en beter betaalde overuren in 1 meiboodschap

In zijn boodschap naar aanleiding van 1 mei pleit Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken voor een coronapremie voor wie tijdens de coronacrisis is blijven werken. Hij wil ook de belastingvrije som optrekken en wil onbelaste overuren voor het personeel uit de zorg. Volgens Van Grieken heeft elke werkende Vlaming de afgelopen weken getoond dat hij zijn steentje bijdraagt aan onze samenleving. "Uitzonderlijke tijden verdienen uitzonderlijke maatregelen."

"Vlamingen voor wie vóór deze crisis geen aandacht was, staan vandaag terecht in de schijnwerpers. Laten we hen ook na de coronacrisis eindelijk het beleid geven waar ze recht op hebben", aldus Van Grieken. In zijn 1 meiboodschap brengt hij hulde aan al wie zich heeft ingezet bij de strijd tegen het coronavirus. "De vergeten Vlamingen van gisteren hebben vandaag voorkomen dat het land volledig in elkaar is gezakt", vindt de voorzitter van Vlaams Belang.

Hij verheugt er zich over dat onze samenleving is blijven draaien, ondanks alle coronamiserie. "Ondanks de moeilijke situatie en vaak moeilijke omstandigheden, zetten Vlamingen van allerlei komaf dagelijks nog steeds hun beste beentje voor", klinkt het. 

Mensen die actief zijn in de ziekenhuizen kloppen overuren, 60 tot 70 uur zelfs, en zij hebben schrik dat ze op het einde van de rit minder gaan overhouden, hun verlof ingetrokken zal worden en ze nog meer belastingen gaan krijgen. Daar gaan mijn haren van recht staan

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken

Voor Vlaams Belang mag daar best iets tegenover staan. "Vlaams Belang pleit er dan ook uitdrukkelijk voor om zij die zijn blijven werken de beloofde premie van 1.000 euro wél toe te kennen." De federale regering had dat voorgesteld, maar zover is het nog niet gekomen. Daarnaast wil Vlaams Belang ook dat "de overuren die men in de zorg door de coronacrisis heeft geklopt, onbelast uitbetaald kunnen worden".

"Ik heb gesproken met mensen die actief zijn in de ziekenhuizen. Die kloppen overuren, 60 tot 70 uur zelfs, en zij hebben schrik dat ze op het einde van de rit minder gaan overhouden, hun verlof ingetrokken zal worden en ze nog meer belastingen gaan krijgen", zegt Van Grieken in "De ochtend" op Radio 1. "Daar gaan mijn haren van recht staan." Uitzonderlijke tijden verdienen uitzonderlijke maatregelen, stelt Van Grieken.

Tot slot pleit de partij ook voor het optrekken van de belastingvrije som tot het niveau van het leefloon. "Vandaag de dag kun je minder verdienen dan het leefloon, maar toch meer belastingen betalen. Dat is niet meer van deze tijd. Op die manier stimuleren we mensen om weer aan het werk te gaan en anderzijds zorgen we er ook voor dat de koopkracht van de Vlaming op peil blijft." (De tekst gaat voort onder het audiofragment.)

Beluister het gesprek met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in "De ochtend" op Radio 1:

"Coronafactuur niet naar hardwerkende Vlaming doorschuiven"

Van Grieken waarschuwt ook dat de "hardwerkende Vlaming" niet opnieuw het slachtoffer mag worden van de economische crisis. "Wie gaat die crisis betalen? Het zal niet weer die hardwerkende Vlaming zijn. Ze hebben de factuur van de bankencrisis in 2008 naar die hardwerkende Vlaming doorgeschoven, ze hebben de factuur van de immigratiecrisis in 2015 opnieuw naar die hardwerkende Vlaming doorgeschoven, als men het in zijn hoofd haalt om de coronafactuur weer naar die hardwerkende Vlaming die al zoveel belastingen betaalt, doorschuift, dan zal het niet met Vlaams Belang zijn." De voorstellen die Vlaams Belang doet, betaald krijgen, kan volgens Van Grieken door bijvoorbeeld de sociale zekerheid voor niet-EU-burgers af te schermen.

Tot slot hoopt Van Grieken dat de coronacrisis ons land in een nieuwe richting zal sturen. "Deze crisis moeten we beschouwen als kruispunt waar we zonder twijfelen een nieuwe weg inslaan." Die nieuwe weg slaat op de "open grenzen" die voor Vlaams Belang weg moeten, maar ook op het einde van België, dat volgens Van Grieken niet werkt. "Eerste-minister-bij-volmacht Sophie Wilmès legde – onbedoeld – de vinger op de wonde na de kritiek op de waanzinnige persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad", vindt hij.

Bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen