Robert Henno

Genk voert strijd tegen everzwijnen op: 370 hectare bos verpacht aan jagers 

De stad Genk gaat de strijd tegen de everzwijnen opvoeren door 370 hectare bos te verpachten aan jagers. De populatie everzwijnen in Limburg nam de voorbije jaren sterk toe. Ook in Genk zagen heel wat inwoners hun omgewoelde tuinen en parken met lede ogen aan. Op dit moment loopt er in de stad nog tot 30 juni 2020 een jacht in het boscomplex Zonhoverheide. Dat wordt nu uitgebreid naar de bossen van Horensberg en Bodem 1 en 2. 

“Door het verpachten van grote bossen willen we een soort angstklimaat creëren zodat dieren wegblijven van de huizen aan de rand van het bos”, vertelt Toon Vandeurzen, schepen van leefmilieu en duurzaamheid. De voorwaarden voor de nieuwe bossen zullen snel worden meegedeeld in een officieel document. “Daarin zal staan hoe er gejaagd moet worden, waar precies en op welke tijdstippen in het jaar”, legt de schepen uit. “Geïnteresseerde jagers kunnen zich gedurende enkele weken kenbaar maken. Als alles goed gaat kunnen we ten laatste begin augustus van start gaan.”

Populatiecontrole

Populatiecontrole is één van de drie sporen die het stadsbestuur bewandelt om de overlast van everzwijnen in te dijken. “We hebben al volop ingezet op informatie en sensibilisering”, zegt Vandeurzen. “Daarnaast hanteerden we ook preventieve maatregelen en organiseerden we een groepsaankoop voor wildrasters. Het is namelijk zo dat het Agentschap voor Natuur en Bos schade die werd toegebracht door everzwijnen alleen kan vergoeden als er voorzorgsmaatregelen zijn genomen."

Wildrasters werken en dus verwachten we meer interesse

Toon Vandeurzen, schepen van leefmilieu en duurzaamheid

Toch stelden slechts 23 gezinnen zich kan kandidaat voor de groepsaankoop. “Maar nu we hebben aangetoond dat het werkt, verwachten we dat de interesse zal toenemen”, vertelt de Genkse schepen. “Daarom zullen we de actie herhalen in de maand september, het moment waarop de populatie terug zal groeien. Mensen die de boot hebben gemist kunnen dan opnieuw instappen.”

Meest gelezen