Francesco Carta

Verwarrende tweet FOD Volksgezondheid: "Politie beslist of ze al dan niet beboet, maar het is strikt genomen niet verboden"

"Michelle, het is altijd de politie die beslist of ze al dan niet beboeten. Strikt genomen is het echter niet verboden." Dat antwoord kreeg Michelle Uytdenhouwen uit Schilde, toen ze op Twitter vroeg of haar vriend uit Knokke nu naar haar mocht komen met de auto of niet. "Ik wilde gewoon zeker zijn dat hij geen boete zou krijgen", zegt ze aan Radio 2 Antwerpen. "Er zijn heel veel schemerzones", zegt advocate Liliane Verjauw, "en het is helemaal niet aan de politie om te beslissen."

Michelle heeft haar vriend niet meer in levenden lijve gezien, sinds de coronamaatregelen zijn ingegaan half maart. Nu die stilaan afgebouwd worden, vroeg ze toch nog eens aan de FOD Volksgezondheid op Twitter of haar vriend, die in Knokke woont, naar haar in Schilde zou mogen komen. 

"Ik wilde gewoon zeker zijn dat hij geen boete zou krijgen", zegt ze op Radio 2 Antwerpen. "Het lijkt wel te mogen, maar anderzijds mogen alleen essentiële verplaatsingen, dus ik wist het nog altijd niet goed." Maar ook het antwoord van de FOD Volksgezondheid op Twitter gaf geen uitsluitsel over een eventuele boete: "Het is altijd de politie die beslist of ze al dan niet beboeten. Strikt genomen is het echter niet verboden."

Schemerzones

"Er zijn heel veel schemerzones wat de coronamaatregelen betreft", zegt advocate Liliane Verjauw.

"Maar in elk geval kan de politie alleen maar beboeten op grond van een wet, een koninklijk besluit of een verordening. Als er dus in dit geval een boete uitgeschreven zou worden, dan gaan ze te ver, want dit is toegelaten."

(artikel gaat voort onder de afbeelding)

"Ik moet eerlijk zeggen dat het voor ons ook moeilijk is om aan mensen te zeggen wat nu wel en wat niet mag", gaat de advocate voort. "Het is heel dikwijls een dubbeltje op zijn kant." 

Ze verwacht dan ook dat veel mensen boetes zullen aanklagen: "Ja, sowieso. Maar of we die zaken dan ook gaan winnen, hangt dan weer af van hoe de rechters erover oordelen."

We contacteerden de FOD Volksgezondheid voor een reactie, maar kregen voorlopig geen gehoor. Op Twitter raadde de FOD uiteindelijk wel aan om boetes aan te vechten via de geijkte weg, als je vindt dat je onterecht beboet werd. 

De FOD Volksgezondheid verwijst in de tweet naar het ministerieel besluit van 17 april dat u hier kan raadplegen.

Meest gelezen