2010 Getty Images

Kinderen met coronavirus even besmettelijk als volwassenen? "Roer niet omgooien door één studie"

Uit nieuw onderzoek van de vooraanstaande Duitse viroloog Christian Drosten blijkt dat kinderen mogelijk toch even besmettelijk zijn als volwassenen als ze het coronavirus hebben. Uit eerder onderzoek bleek dat kinderen ook vatbaar zijn voor het virus, maar dat ze het niet zo goed doorgeven. Professor Erika Vlieghe blijft voorzichtig. "Het is een interessante studie, maar er is nog veel twijfel over hoe besmettelijk kinderen zijn", zegt ze in "Terzake". "We gaan het roer nu niet meteen omgooien."

Welke rol spelen kinderen in deze corona-epidemie? Het is iets waar wetenschappers nog niet uit zijn. Aanvankelijk gingen virologen ervan uit dat kinderen wel eens de motor zouden kunnen zijn van de corona-epidemie, net zoals bij griep. Maar dit bleek dan toch niet het geval te zijn. "Kinderen zijn even vatbaar als grote mensen, maar het is niet gezegd dat ze daarom even goed de infectie doorgeven", zei professor epidemiologie Pierre Van Damme vorig week in "De afspraak". Hij voegde er wel aan toe: "Daar moet nog meer bewijs komen."

Nu is er de studie van Drosten die tot de conclusie komt dat kinderen misschien wel even besmettelijk zijn als volwassenen. Zijn analyse luidt: "We kunnen niet aantonen dat er bij kinderen andere virusconcentraties aanwezig zijn in de luchtwegen dan bij volwassenen. Kinderen kunnen dus even besmettelijk zijn als volwassenen."

Bekijk hier de reportage over het onderzoek van Christian Drosten in "Terzake": (en/of lees verder onder de video)

Videospeler inladen...

Uit een ander onderzoek, dat gisteren in het wetenschappelijke tijdschrift Science verscheen, blijkt dat kinderen in vergelijking met volwassenen maar één kans op de drie hebben om besmet te geraken. "Maar als ze het virus dan hebben, dan hebben ze met grote waarschijnlijkheid net zoveel virussen in de luchtwegen als volwassenen", zegt Droste.

"Als een besmet kind in contact komt met andere kinderen is het risico slechts één op de drie dat het virus zich kan verspreiden, maar je moet er ook rekening mee houden dat kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep, in crèches en scholen minstens drie keer meer intensief contact hebben." Drosten pleit ervoor om de crèches en scholen niet ongecontroleerd weer open te laten. 

Of dat dan ook wil zeggen dat kinderen die stap echt kunnen zetten naar overdracht en hoe vaak dat dat gebeurt, daar is nog wel twijfel over. 

Professor Erika Vlieghe

Professor Erika Vlieghe die de expertengroep leidt die de corona-exit voorbereidt, vindt de studie interessant. "De hoeveelheid virus in het luchtwegsysteem van kinderen moet niet onderdoen voor de hoeveelheid bij volwassenen. Dat is een graadmeter hoe makkelijk je iets overdraagt. Of dat dan ook wil zeggen dat kinderen die stap echt kunnen zetten naar overdracht en hoe vaak dat dat gebeurt, daar is nog wel twijfel over. Uit andere gegevens blijkt dat er weinig zieke kinderen zijn, dat als kinderen ziek zijn in een gezin, ze vaak niet de oorzaak zijn. Die observaties blijven ook. We weten nog niet wat het verband is tussen deze nieuwe observatie en de andere bevindingen."

Wie is Christian Droste? Bekijk hier het gesprek in "Terzake" met Judith Van de Hulsbeek over de aanpak in Duitsland: (en/of lees verder onder de video)

Videospeler inladen...

Voortschrijdend inzicht

Erika Vlieghe beklemtoont dat de scholen zowel in Duitsland als bij ons niet ongecontroleerd zullen opengaan. Er wordt gekozen voor een stappenplan. In Italië blijven de scholen dicht tot september. "Al die keuzes kun je begrijpen, al die keuzes lagen ook bij ons op de tafel. Maar uiteindelijk vonden we dat het onderwijs een hele belangrijke functie heeft en dat we opnieuw contact moeten zoeken met de leerlingen. We proberen dit op een zo veilig mogelijke manier te doen in overleg met de onderwijswereld."

Dit is hoe wetenschap werkt. Het is niet duidelijk en eenvoudig. Maar dat wil niet zeggen dat we geen beslissingen kunnen nemen.

Professor Erika Vlieghe

"Het is niet zo dat we door één studie meteen het roer gaan omgooien", zegt Vlieghe. Ze zegt ook dat de expertgroep het probleem van overdracht door kinderen zeker niet onderschat. "Wij zijn er altijd van uitgegaan dat er wel overdracht is door kinderen. We zijn altijd voorzichtiger dan misschien nodig is."

Hoe komt het dat wetenschappers de ene keer zus zeggen en de andere keer zo? "Dit is hoe wetenschap werkt. Iedereen zit daar nu realtime naar te kijken. Het is een voortdurend uitwisselen van ideeën. Het enige verschil is dat we nu beslissingen moeten nemen terwijl we de marathon, die deze epidemie is, aan het lopen zijn. Eerst kwamen de gegevens vooral uit China, dan uit Italië, maar nu ook uit eigen land. Nu begrijpen we het stap voor stap beter. Dat is voortschrijdend inzicht. Het is niet duidelijk en eenvoudig. Maar dat wil niet zeggen dat we geen beslissingen kunnen nemen."

Bekijk hier het gesprek met professor Erika Vlieghe in "Terzake": (en/of lees verder onder de video)

Videospeler inladen...

Er is nog geen enkele studie tot nu toe die aangetoond heeft dat een kind een volwassene of een ouder persoon besmet.

Microbioloog Herman Goossens

Dat wetenschappers het niet altijd eens zijn, blijkt ook uit de reactie van microbioloog Herman Goossens op het onderzoek van Christian Drosten. "Dit is eigenlijk een slechte studie", zegt hij "De afspraak". "Drosten is een briljant viroloog en een fantastische kerel om mee samen te werken. Maar dit vind ik heel jammer." Volgens Goossens trekt de studie conclusies over de verspreiding van het virus, die niet correct zijn. "Kinderen zijn absoluut geen risico voor volwassenen en zelfs waarschijnlijk niet voor oudere mensen. Er is nog geen enkele studie tot nu toe die aangetoond heeft dat een kind een volwassene of een ouder persoon besmet heeft."

Bekijk hier de reactie van microbioloog Herman Goossens op de studie van Christian Drosten in "De afspraak":

Videospeler inladen...

Meest gelezen