Radio 2

Maarkedal mag zijn bermen vroeger maaien: "Dat zorgt voor meer bloemen en biodiversiteit in onze bermen"

Gemeente Maarkedal heeft samen met de provincie Oost-Vlaanderen een bermbeheerplan opgesteld. Door dat plan kunnen bermen in bepaalde straten vroeger dan gepland gemaaid worden. "Normaal gezien kan dit pas vanaf midden juni, nu mogen we een maand vroeger beginnen maaien in sommige straten", legt schepen voor openbare werken Frederik Van Nieuwenhuyze (N-VA) uit.

Gemeenten mogen niet kiezen wanneer ze de bermen in hun straten maaien. Een vast tijdstip wordt vastgelegd door het Agentschap van Natuur en Bos om zeker te zijn dat wilde planten en bloemen voldoende tijd krijgen om te groeien. Maar door het inventariseren van de planten -en bloemensoorten in de bermen in Maarkedal mogen zij tóch vroeger beginnen maaien in bepaalde straten: "Het gaat in totaal om 286 kilometer bermen met bijna 240 verschillende plantensoorten. We weten daardoor in welke straten er veel grassen groeien, en in die straten mogen die nu een maand vroeger dan gepland toch gemaaid worden", legt schepen Frederik Van Nieuwenhuyze uit.

Op sommige plaatsen zijn bermen de enige natuur die ons rest. We moeten dat goed beheren en respecteren
Schepen Frederik Van Nieuwenhuyze (N-VA)

Tellen wat er groeit

"Bloemrijke bermen zijn een lust voor het oog en een paradijs voor veel insectensoorten", zegt Frederik Van Nieuwenhuyze (N-VA). "Op sommige plaatsen zijn bermen de enige natuur die ons rest. Vandaar dat het belangrijk is ze op een goede manier te beheren." Om het groenbeheer in die bermen in goede banen te leiden heeft de gemeente een bermbeheerplan laten opmaken, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, waarbij onderzoekers erop uit getrokken zijn om te ontdekken wat er allemaal in die bermen groeit. Bij dat onderzoek konden 239 verschillende planten en bloemen ontdekt worden.

Meer grassen, vroeger maaien

"Op basis van de soortensamenstelling werden de onderzochte bermen onderverdeeld in verschillende bermtypes met elk hun specifiek beheer," legt Van Nieuwenhuyze uit. In sommige bermen groeien andere planten, bloemen en struiken. "Door dat onderzoek weten we dan ook dat er in sommige straten meer grassen groeien dan elders. Daarvoor kunnen we bij het Agentschap voor Natuur en Bos een afwijking aanvragen van de maaidata. In die specifieke straten mogen we dan ook een maand vroeger beginnen maaien."

Bloemen en kruiden krijgen meer kansen om te groeien als grassen en netels goed gemaaid worden
Schepen Frederik Van Nieuwenhuyze (N-VA)

Grassen maaien betekent meer bloemen

Normaal gezien mag er dus niet gemaaid worden vóór 15 juni, maar door dit plan kan dat in bepaalde straten in Maarkedal dus wel, en dat is belangrijk: "Het doel is de ecologische, de landschappelijke en de belevingswaarde van de bermen te verhogen waarbij de verkeersveiligheid gegarandeerd blijft", legt Van Nieuwenhuyze uit.  "Door de bermen te maaien op het moment dat de meeste voedingsstoffen in de planten zitten, in combinatie met het opzuigen van het maaisel maak je de bodem armer en worden hoogproductieve planten zoals grassen en netels minder dominant. Zo krijgen bloemen en kruiden meer kansen."

Dit jaar is wel nog een overgangsjaar, legt de schepen uit: "De gemeente moet nog een aantal investeringen doen om alles volgens plan te kunnen uitvoeren. Wij maaien zelf de bermen al 800 uren en gaan nog een nieuwe maaier kopen met opzuigsysteem. Een derde partij zal ook nog 150 uren maaien, het gaat om een bedrijf dat dan ook alle maaisel zal opzuigen."

Meest gelezen