Copyright Maskot

Thuiswerken tijdens de coronacrisis: "Je baas is niet verplicht je een goede stoel te geven, maar maak afspraken"

Als je thuiswerkt, is het belangrijk dat je op een comfortabele stoel zit en aan een degelijk bureau, maar dat is niet voor iedereen haalbaar. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven) raadt mensen aan om afspraken te maken met je werkgever als je nood hebt aan een betere werkplek of extra werkmateriaal. "De inspecteur" zocht uit of je als werknemer recht hebt op een vergoeding om je bureau thuiswerk-proof te maken.

Thuiswerk blijft de norm, ook de komende weken. Wie van thuis uit kan werken, moet dat dus doen. Onlangs nog vertelde dokter Devroey bij De Madammen dat het belangrijk is dat je comfortabel kan werken, op een goede stoel, aan een goede tafel en met een kwalitatief scherm.

Veerle Deknop werkt van thuis uit, maar ze vindt het moeilijk om het advies van de dokter te volgen. "Comfortabel thuiswerken, is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb thuis geen bureaustoel op overschot. En ik denk niet dat mijn werkgever me er één zal geven." 

Comfortabel thuiswerken is gemakkelijker gezegd dan gedaan

Veerle Deknop, telewerker

De Inspecteur stuurt de bedenking door naar professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven), om te weten te komen of je werkgever verplicht is om werknemers te voorzien van degelijk kantoormateriaal.

"Werkgever is niet verplicht bureaustoel te geven"

Er zijn bedrijven die de voorbije jaren fors hebben geïnvesteerd in degelijk kantoormateriaal voor hun thuiswerkend personeel.

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid doet dat bijvoorbeeld. Dat vertelt werknemer Jo Locquet. "In ons contract staat dat al wie structureel een aantal dagen per week van thuis uit werkt, dat op een comfortabele manier moet kunnen doen. We krijgen van onze baas een extern toetsenbord en scherm. En tijdens deze coronacrisis hebben we ook de kans gekregen om oude bureaustoelen, die nog perfect in orde zijn, thuis te laten leveren zodat we comfortabel zitten." 

Lode Godderis juicht dat initiatief toe. "Het is een héél goed idee als werkgevers zulke initiatieven nemen. Maar een baas is niet verplicht om werknemers van een goeie stoel te voorzien. Je kan dat als werknemer dus ook niet eisen. Maar je kan wel een aantal afspraken maken over materiaal dat je nodig hebt om thuis te kunnen werken." 

Onderscheid tussen structureel en occasioneel thuiswerken

Volgens Godderis moet je als werknemer een duidelijk onderscheid maken tussen structureel en occasioneel thuiswerken. Je hebt bedrijven die werknemers al van voor de coronacrisis de mogelijkheid geven om één of meerdere dagen per week van thuis uit te werken. Maar er zijn ook veel bedrijven die nu pas op thuiswerk overschakelen, omdat de situatie hen daartoe dwingt. 

"Veel bedrijven zijn verplicht om hun werknemers nu van thuis uit te laten werken terwijl ze dat onder normale omstandigheden (nog) niet toelaten. Ze hebben er niet voor gekozen dat veel werknemers nu van thuis uit werken. Je kan die werkgevers dan ook moeilijk verplichten dat ze voor elk personeelslid investeren in extra stoelen, bureaus of extra schermen." 

Voor bedrijven die hun werknemers altijd al thuis laten werken, liggen de kaarten anders. "Bij die bedrijven zijn er al afspraken gemaakt over thuiswerk. De vergoeding die je daarvoor krijgt, wordt geregeld via een bijlage in je arbeidscontract. Daarin staat dan dat er bepaalde kosten die gepaard gaan met thuiswerk gedeeltelijk worden terugbetaald. In veel gevallen gaat het over 10% van het brutoloon. Dat kan je terugkrijgen aan een ratio van het aantal dagen dat je thuiswerkt." 

Die regeling kwam er, omdat mensen die van thuis uit werken wel degelijk kosten maken. "Je moet je huis extra verwarmen en je maakt ook gebruik van je eigen internet. Het is ook normaal dat mensen investeringen doen om de ruimte thuis in te richten als een echte werkplek." 

Een bureauvergoeding voor occasioneel thuiswerk

Mensen die nu verplicht thuis moeten werken, kunnen volgens Godderis wel aanspraak maken op een bureauvergoeding: "Dat is een vergoeding van 126,94 euro per maand. Die moet de kosten dekken voor verwarming, elektriciteit, klein bureaumateriaal."

Elke werkgever kan die vergoeding toekennen aan werknemers die van thuis uit werken. Die is trouwens vrij van socialezekerheidsbijdragen. Ook bedrijven die vóór de Covid-19 maatregelen niet van thuis uit werkten, kunnen die vergoeding aanvragen, zelfs zonder dat ze een formele telewerk­overeenkomst hebben afgesloten. Op de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kan je meer informatie terugvinden.

Bovenop deze vergoeding mag de werkgever ook nog andere kosten terugbetalen aan werknemers. Voor het gebruik van de eigen laptop wordt een forfait van maximaal 20 euro aanvaard, hetzelfde bedrag voor het gebruik van de eigen internetverbinding.

Als je als werknemer andere kosten moet maken zoals het gebruik van de eigen telefoon, aankoop van een scherm of een scanner, dan mag de werkgever die ook terugbetalen. Daarvoor geldt er geen algemeen forfait, de terugbetaling moet gebaseerd zijn op de werkelijke kosten. Je moet als werknemer dus al die kosten effectief kunnen aantonen. 

Meest gelezen