Vlaamse regering past mouw aan versnelde subsidieknip bij 8 socioculturele organisaties

Een goeie 2 weken geleden maakte Vlaams minister-president Jambon, ook bevoegd voor cultuur, bekend dat de afbouw van subsidies voor 8 socioculturele instellingen versneld zou worden doorgevoerd. De geviseerde instellingen waren erg ontgoocheld en vreesden voor hun voortbestaan. In de commissie cultuur van het Vlaams parlement zei Jan Jambon (NV-A) dat hij met de betrokkenen naar oplossingen zoekt. De cultuurhuizen mogen niet in de problemen komen. 

De financiële hulp zou in de toekomst via andere kanalen naar de instellingen kunnen vloeien. Als dat niet lukt, wil de Vlaamse regering toch middelen ter beschikking stellen, zodat de socioculturele organisaties zeker nog 4 jaar hun engegementen kunnen nakomen.  

Jan Jambon wil de 8 gevallen individueel bekijken. Mogelijk komen er dus verschillende oplossingen uit de bus, via andere subsidiekanalen. Het gaat onder meer om het Fakkeltheater in Antwerpen, Kunstencentrum België in Hasselt en beeldende kunstorganisatie W What uit Leuven. 

Minister Jambon wilde vooral de gesubsidieerde contracten of Gesco's vroeger stopzetten. Het gaat om bedragen tussen 50.000 en 240.000 euro per jaar, alles samen ruim 1 miljoen. Dat plan was al door zijn voorganger Sven Gatz (Open VLD) gestart. De Gesco-regeling is eindig, het was nooit de bedoeling om die tot 2024 te laten lopen, zegt Jambon. De 8 socio-culturele instellingen vreesden vooral dat ze medewerkers zouden moeten ontslaan. Bij het Fakkeltheater ging het om 4 mensen. Als de instellingen daardoor in de problemen komen, zoeken we een oplossing, belooft Jambon. 

Meest gelezen