ABVV-Limburg wil sterke overheidsdiensten en sociale zekerheid

De Dag van de Arbeid kan door de coronabeperkingen niet op de traditionele manier gevierd worden met optochten en toespraken. Zoals de meeste kopstukken van de socialistische beweging verspreidt ook voorzitter Pierre Vrancken van ABVV-Limburg zijn boodschap via Facebook. Hij pleit voor een sterke overheid en sociale zekerheid. 

Voor ABVV-Limburg moet de postcorona maatschappij sociaal en groen zijn, met  sterke overheidsdiensten. “De overheidsdiensten staan vandaag,  ondanks jarenlange afbouw en besparingen, in de frontlinie en geven toch het beste van zichzelf. Alle werknemers uit de zorg, onderwijs en essentiële sectoren verdienen ons respect en onze dankbaarheid", zegt Pierre Vrancken.

De sociale zekerheid als kathedraal

“Onze kathedraal, de sociale zekerheid,  zorgt voor het noodzakelijke vangnet en voor de beperking van de sociale gevolgen van de pandemie. De kosten in de gezondheidzorg en de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid worden betaald uit de sociale zekerheid, mede gefinancierd door werknemersbijdragen, door u en ik dus”, vervolgt Vrancken. Hij wijst er ook op dat de tijdelijke werkloosheid momenteel zowat verviervoudigd is.

“De provincie Limburg is zwaar getroffen door het coronavirus. We tellen niet alleen de meeste besmettingen maar ook economisch zijn we zwaar geraakt", zegt Vrancken nog. "Het toerisme, onze economische troefkaart, dreigt de gevolgen nog lang te voelen. Limburg is altijd al gevoelig geweest voor  schommelingen in de economische conjunctuur, laat staan voor een dergelijke aanslag als dit coronavirus.”

Patronale eisen afwijzen

Volgens Pierre Vrancken zal de wereld veranderd zijn na de coronapandemie, terwijl dezelfde patronale eisen op tafel komen: “Meer flexibiliteit, goedkopere overuren, makkelijker toepasbare ontslagregelingen. Ook wij zijn vragende partij om de economie weer op gang te trekken. Maar de focus moet liggen op gezondheid, veiligheid en bescherming van de werknemers, niet op winstbejag.”

Meest gelezen