Hilde De Windt

Stad Gent geeft en vraagt extra steun voor heropstart scholen

Over twee weken gaan de scholen in Vlaanderen weer open. Maar de directies breken zich het hoofd over hoe ze dat gaan doen. Ze hebben extra ruimte nodig en extra personeel. Daarom maakt de stad Gent voor de Gentse scholen 250.000 euro extra vrij.

Stad Gent maakt een extra budget van 250.000 euro vrij om de Gentse scholen te helpen met het organiseren van de heropening. Want het is helemaal niet eenvoudig om de lessen en de opvang op een veilige manier te laten doorgaan. Er is nood aan meer ruimte en er dreigt een personeelstekort.

Wat met de opvang?

Tijdens de voorbije weken waren de scholen niet gesloten, maar er werd toch geen les gegeven. Daardoor konden de leerkrachten instaan voor de opvang van de leerlingen die toch naar school kwamen.  Aangezien niet alle leerjaren weer naar school zullen gaan vanaf 15 mei, zal die opvang nodig blijven. Maar de leerkrachten zullen nu wel voor de klas moeten staan. Wie zal dan de opvang bemannen? Gent hoopt op vrijwilligers om de opvang mogelijk te houden.

Er zijn te weinig klassen ...

Hoewel niet alle leerjaren opnieuw starten op 15 mei, moeten veel scholen toch op zoek naar extra klasruimtes.  De leerjaren die wel mogen komen, zullen immers moeten opgesplitst worden om de afstandregels mogelijk te maken. Zeker voor kleine scholen is dat niet vanzelfsprekend en zij zijn dus op zoek naar extra ruimtes in kantoorgebouwen en dergelijke. Gelukkig is er door het vele thuiswerk ruimte vrij in die kantoorgebouwen, maar extra ruimte heeft ook zijn kostprijs. Een deel van het kwart miljoen euro dat Gent vrijmaakt, zal daaraan besteed worden. 

Er zijn te weinig leerkrachten ...

Dat klassen zullen moeten opgedeeld worden in kleinere groepen betekent ook dat elke groep een eigen leerkracht zal moeten hebben. Opnieuw is dat voor de kleinere scholen niet evident. Zeker niet omdat de leerjaren die thuis moeten blijven ook nog aanlooplessen (preteaching)  moeten krijgen.

Komt daar nog bij dat niet alle kinderen die nu terugkomen naar school meteen klaar zijn om de lessen te volgen. Zeker kansarme kinderen zijn niet altijd mee met de digitale lessen die de voorbije weken werden aangeboden. Die kinderen zullen dus extra begeleiding nodig hebben, vooraleer ze weer in de gewone schoolroutine kunnen meedraaien. Opnieuw zijn daarvoor leerkrachten en begeleiders nodig. Ook voor al dat extra personeel zal het Gentse geld gebruikt worden.  

Nood aan extra Vlaams geld

De stad Gent pleit ervoor dat de Vlaamse ministers bevoegd voor onderwijs en voor welzijn (en dus opvang) ook met extra geld over de brug komen.  Gents schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen): "De scholen redden dit niet alleen, zij staan voor een zeer grote opdracht om al die kinderen op een veilige manier te kunnen onthalen."

De schepen pleit er ook voor de schotten tussen opvang en onderwijs weg te halen. Nu zijn dat twee aparte bevoegdheden die bij twee ministers zitten. Het gevolg is dat niet elke opvang op dezelfde manier verloopt. Voor de reguliere opvang adviseert Kind en Gezin dat die vanaf maandag 4 mei weer meer baby's en peuters mogen opvangen. Maar dan wel op voorwaarde dat de begeleiders mondmaskers moeten hebben. Hetzelfde geldt voor de naschoolse opvang.

"Maar de mensen die de opvang verzorgen tijdens de schooluren in de school, die moeten het zonder mondmaskers doen", klaagt schepen Decruynaere aan. "Er moet meer samengewerkt worden tussen onderwijs en welzijn", besluit de schepen.

Meest gelezen