Videospeler inladen...

Het corona-ouderschapsverlof is goedgekeurd: wat betekent dat nu?

Ouders die in loondienst werken, kunnen deze en komende maand corona-ouderschapsverlof aanvragen. Daarover is een akkoord bereikt op de wekelijkse vergadering van de regering-Wilmès en de vertegenwoordigers van de partijen die de regering tijdelijke volmachten geven, de zogenoemde "superkern". Wat is het corona-ouderschapsverlof, voor wie is het en hoe vraag je het aan?

Wat is het corona-ouderschapsverlof?

Voor veel ouders is de combinatie van werk en de opvang van de kinderen niet evident. Telewerken is niet gemakkelijk als je dat als ouder moet combineren met de zorg voor kinderen of je kinderen helpt bij het les volgen via de computer. Voor mensen die opnieuw buitenshuis moeten gaan werken, is het al helemaal geen sinecure.

Familie inschakelen is helaas momenteel geen optie. Dat zou geen "essentiële verplaatsing" zijn. Bovendien wordt normaal vaak op de grootouders gerekend en dat is iets wat gezien de maatregelen voorlopig zoveel mogelijk moet worden vermeden. Scholen en crèches moeten vanaf maandag ook opvang voorzien voor ouders die niet (meer) thuis kunnen werken en dus zelf niet meer voor de opvang van hun kinderen kunnen instaan.

Voor ouders die hun kinderen niet naar de crèche op schoolopvang willen sturen, is daarom een soort corona-ouderschapsverlof uitgewerkt. Wie geen opvang heeft voor de kinderen zou op die manier een vorm van ouderschapsverlof kunnen krijgen die je moet opnemen in de periode tussen 1 mei (met terugwerkende kracht) en 30 juni.

Voor wie is het corona-ouderschapsverlof?

Wel, het corona-ouderschapsverlof is geen recht. Het geldt alleen voor werknemers, niet voor zelfstandigen.

De werkgever moet er ook telkens mee akkoord gaan. De voorwaarden om een aanvraag in te dienen, liggen in grote lijnen gelijk met de regeling rond het gewone ouderschapsverlof, waar het bovenop komt. Het al dan niet opnemen van coronaverlof zal geen impact hebben op je saldo van andere vormen van thematische verloven, dus ook niet van je andere ouderschapsverlof.

Het corona-ouderschapsverlof kan alleen deeltijds worden opgenomen. Wie voltijds of minstens 75 procent werkt, kan het ouderschapsverlof halftijds opnemen of één dag per week. Wie al vier vijfden werkt, kan het ouderschapsverlof alleen deeltijds opnemen.

Om het verlof op te nemen mag je kind of kinderen maximaal 12 jaar oud zijn. Voor ouders van kinderen met een handicap is er geen leeftijdsbeperking.

Normaal hebben pleegouders geen recht op ouderschapsverlof, maar voor het corona-ouderschapsverlof wordt een uitzondering gemaakt.

Hoe gaat het concreet in zijn werk?

Het corona-ouderschapsverlof loopt van 1 mei tot en met 30 juni. Indien nodig kan die termijn nog verlengd worden.

Wie dit extra ouderschapsverlof wil aanvragen, moet zijn werkgever ten minste drie dagen op voorhand inlichten. De werkgever heeft zes dagen om te reageren. In onderling overleg kunnen wel kortere termijnen overeengekomen worden.

De aanvraag zal verlopen via de RVA.

Bekijk hier een gesprek uit "Het Journaal" met minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) over het corona-ouderschapsverlof:

Videospeler inladen...

Meest gelezen