Veel huurders hebben het moeilijk door coronacrisis, Vlaamse regering werkt aan draaiboek voor herstart

Veel huurders op de private huurmarkt hebben het moeilijk door de coronamaatregelen. "Het is een kwetsbare groep", zegt armoede-expert Wim Van Lancker in "De ochtend". "Vaak betalen ze een hoge huur voor een lage kwaliteit van woning." Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) werkt aan een draaiboek voor de herstart van de huurmarkt, ook de betaalbaarheid van de huur komt daarin aan bod. "De Vlaamse Ombudsman kan ingeschakeld worden om te bemiddelen tussen huurder en verhuurder."

Vanaf maandag wordt een deel van de coronamaatregelen versoepeld. Vlaams minister van wonen Diependaele wil samen met de Verenigde Eigenaars, de  Confederatie van Immobiliënberoepen, het Huurdersplatform en de Federatie van Notarissen een draaiboek maken om de heropstart van de private en sociale huurmarkt zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Daarin is ook aandacht voor de moeilijke situatie waarin sommige huurders zich nu en binnenkort in zullen bevinden. "Na de coronacrisis kunnen bepaalde tijdelijk werklozen door economische malaise definitief werkloos worden. Dit zet druk op de betaalbaarheid van de huur", klinkt het in een persbericht van de minister.

De Vlaamse Ombudsman kan bemiddelen tussen huurder en verhuurder

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA)

"We vragen van huurders en verhuurders om figuurlijk aan de tafel te gaan zitten om via flexibiliteit van beide kanten tot een oplossing te komen", verduidelijkt de minister aan VRT NWS. "De Vlaamse Ombudsman kan bemiddelen tussen huurder en verhuurder om zo bijvoorbeeld tot een afbetalingsplan te komen."

Huurders die blijvend met een verlaging van hun inkomsten geconfronteerd worden, kunnen volgens Diependaele steeds het OCMW van hun gemeente contacteren. "Ze kunnen via het OCMW een beroep doen op een fonds ter bestrijding van uitzetting. De Vlaamse overheid legt daarin bij om de betalingsachterstand weg te werken."

Veel huurders hebben het moeilijk

Veel OCMW’s geven aan dat er veel mensen bij hen komen aankloppen die tot nog toe nog nooit bij hen hulp hadden gevraagd. "Het zijn wellicht mensen die al op de rand zaten. Huurders zijn een kwetsbare groep", zegt armoede-expert Wim Van Lancker. "Vaak betalen ze veel geld voor een lage kwaliteit van woning."

We weten dat mensen die moeten huren op de private huurmarkt het heel moeilijk hebben

Armoede-expert Wim Van Lancker

Precieze cijfers ontbreken voorlopig over mensen in armoede, maar volgens Van Lancker moet daar eigenlijk niet op gewacht worden. "We weten dat mensen die moeten huren op de private huurmarkt het heel moeilijk hebben", zegt hij. "Eigenlijk moet je niet wachten op actuele cijfers om nu al in te grijpen om die mensen zoveel mogelijk te beschermen."

De minister benadrukt dat mensen tot en met 17 juli 2020 niet kunnen worden uitgezet. "Mensen die in de problemen komen, kunnen dus niet worden uit hun huis gezet." Voorlopig wordt dat niet verlengd, maar wordt bekeken of die maatregel gefaseerd kan losgelaten worden. "Ook water, gas en elektriciteit kunnen tot dan niet afgesloten worden."

Mondmaskers voor bezoeken en voorrangsregels op de trap

Minister Diependaele wil verder de huurmarkt zo goed mogelijk voorbereiden op de heropstart. Hij komt daarmee dus met een draaiboek. "Het gaat om heel praktische aangelegenheden die ervoor kunnen zorgen dat de herstart vlot kan verlopen", zegt hij aan VRT NWS.

Die herstart zal sowieso stapsgewijs verlopen. Tijdens een overgangsfase zullen er strenge beschermings- en voorzorgsmaatregelen gelden. Zo zullen de immokantoren op afspraak werken, mag er maximaal 1 bezoeker per tien vierkante meter zijn, moet er handgel aanwezig zijn en een plexischerm voor nauwer contact.

Lees verder onder de foto;

BELGA

De ondertekening van nieuwe huurcontracten gebeurt ook het beste digitaal en de sleutels moeten voor ontvangst ontsmet worden. Ook voor plaatsbezoeken gelden maatregelen. De ruimtes moeten voor het bezoek verlucht worden, het aantal bezoekers wordt beperkt tot twee (exclusief de makelaar) en een mondmasker wordt verplicht.

Verhuurders kunnen terug herstellingen uitvoeren bij hun huurders, al zal de nadruk liggen op dringende herstellingen. Bij appartementen wordt het gebruik van de trap boven de lift aangeraden. "Bij smalle trappen kan met voorrangsregels gewerkt worden", klinkt het. "De lift mag alleen gebruikt worden door mensen van hetzelfde gezin. Raak de knoppen alleen aan met handschoenen en andere bescherming."

Lees verder onder de foto:

Minister Diependaele heeft nog enkele vragen voor de Nationale Veiligheidsraad. Zo vraagt hij duidelijkheid over koopmarkt, of verhuisfirma’s terug aan de slag mogen, welke werken mogen uitgevoerd aan bewoonde woningen en of complexen voor studenten opnieuw mogen worden gebruikt.

Meest gelezen