Radio 2

Burgemeester wil Meulebeke onbestuurbaar laten verklaren

Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) roept op om Meulebeke in West-Vlaanderen onbestuurbaar te verklaren. Door een scheuring binnen zijn partij raakt het meerjarenplan voor de gemeente al maandenlang niet goedgekeurd.

Er zijn al langer politieke strubbelingen in Meulebeke. De partij Lijst van de burgemeester is gesplitst door onenigheid over de beleidsvisie.  Vijf gemeenteraadsleden zijn onafhankelijk geworden. Die stemmen nu soms eens mee met de meerderheid en soms met de oppositie.

En nu is de bom gebarsten over het meerjarenplan voor Meulebeke. Burgemeester Dirk Verwilst vindt daar al maanden geen consensus over. Ook op volgende zitting van de gemeenteraad op 20 mei zal het plan er niet door geraken. En daarom wil het college van burgemeester en schepenen dat de gemeenteraad op 20 mei de onbestuurbaarheid van Meulebeke inroept. De burgemeester roept de onafhankelijken en de oppositieleden op om daar mee voor te stemmen.

Als de onbestuurbaarheid gestemd wordt in Meulebeke, dan komt provinciegouverneur Carl Decaluwé aan zet. Die kan een externe bemiddelaar aanduiden om te proberen de ruziënde partijen in Meulebeke te verzoenen.

In Start je dag op Radio 2  West-Vlaanderen noemde burgemeester Dirk Verwilst het een erg lastige periode. "We kunnen die politieke strubbelingen missen als koude pap, zeker in deze moeilijke tijden. Ik doe aan politiek om me in te zetten voor onze gemeente en bevolking. Maar dat lukt niet meer op deze manier. Er is geen behoorlijk bestuur meer mogelijk. We hypothekeren onze gemeente en ik wil niet blijven aanmodderen. Ook al bestaat het risicio dat mijn partij in de oppositie belandt."

De gemeenteraad van 20 mei wordt dus cruciaal. Zal die vergadering digitaal verlopen? Burgemeester Verwilst: "Dat weet ik nog niet. De voorzitter van de gemeenteraad moet daarover beslissen. Maar die zit intussen bij de onafhankelijken. Er zal een debat nodig zijn waarin ook de oppositie haar stem moet krijgen. En dat zal niet zo vlot kunnen als het digitaal gebeurt."

Meest gelezen