Videospeler inladen...

Nood aan kinderopvang voor werkende ouders: "Lokale besturen kunnen 30 euro per dag per kind krijgen als steun"

Als de scholen vanaf 15 mei heropstarten, zullen die niet meer alleen voor de noodopvang kunnen zorgen van kinderen die nog niet naar school mogen. Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs, roept zowel steden en gemeenten, bedrijven en andere organisaties die de gewoonte hebben om in de vakantie opvang te organiseren op om dit probleem samen op te lossen. Vlaanderen voorziet 30 euro per dag per kind voor lokale besturen die initiatieven nemen.

Als de scholen vanaf 15 mei weer opengaan, zullen nog niet alle kinderen naar school kunnen. Scholen moeten dan in principe nog altijd noodopvang organiseren voor kinderen die nog geen les krijgen en van wie beide ouders buitenshuis moeten werken. Maar dat is volgens Lieven Boeve niet haalbaar. 

Onderwijs wil in de eerste plaats lesgeven

Lieven Boeve (Katholiek Onderwijs)

"De capaciteit van de scholen vermindert enorm, omwille van de veiligheidsmaatregelen. We kunnen maar halve klassen vullen. Er moet zowel lesgegeven worden op school als aan kinderen die nog niet naar school mogen. Dan is er ook nog de begeleiding van kwetsbare kinderen. Dat zet een enorme druk op de opvang", zegt Boeve aan VRT NWS.

"Onderwijs wil in de eerste plaats lesgeven. Dat betekent niet dat scholen daar helemaal niets meer mee willen te maken hebben, daarover gaat het zeker niet. Maar de scholen zullen dat niet meer alleen kunnen."

Lokale besturen zullen een vergoeding krijgen van 30 euro per kind per dag

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD)

"Steden en gemeenten willen echt wel oplossingen zoeken", reageert Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). "Dat bekent dat ze op zoek gaan naar extra lokalen en dat ze ook personeel zullen moeten inzetten. Dat kost natuurlijk geld."

"Scholen die een gedeeltelijke heropening voor sommige leerlingen onmogelijk kunnen combineren met de opvang van andere leerlingen en het afstandsonderwijs kunnen in samenspraak met hun gemeentebestuur bijkomende en haalbare oplossingen uitwerken", deelt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) mee. Hij heeft daarover een akkoord bereikt met zijn collega's van Binnenlandse Bestuur Bart Somers (Open VLD) en van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

"Waar het mogelijk is, vragen we aan de lokale besturen om maximaal te helpen en te ondersteunen", zegt Somers aan VRT NWS. "Ze gaan daar ook een vergoeding voor krijgen van 30 euro per kind per dag dat ze opvangen." Somers zegt ook klaar en duidelijk dat de eindverantwoordelijkheid niet bij die lokale besturen ligt.

Nathalie Debast van VVSG is naar eigen zeggen tevreden dat de Vlaamse overheid de scholen als eerste verantwoordelijke aanduidt en de extra kosten wil vergoeden.

Voor het overgrote deel van onze bedrijven is het ondoenbaar en onhaalbaar om opvang voor de kinderen van hun medewerkers te organiseren

Hans Maertens (Voka)

Aan werkgeverszijde is er begrip, maar er komen geen concrete toezeggingen. "In uitzonderlijke tijden moet dat idee bespreekbaar zijn, maar men moet beseffen dat niet alle bedrijven daarvoor uitgerust zijn, zowel qua professionele omkadering als qua infrastructuur en inrichting", aldus Benoit Monteyne van werkversorganisatie VBO in een reactie aan VRT NWS. "Initiatieven moeten op lokaal niveau besproken en uitgewerkt worden."

"Voor het overgrote deel van onze bedrijven is het ondoenbaar en onhaalbaar om opvang voor de kinderen van hun medewerkers te organiseren", zegt Hans Maertens van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. "Wij blijven erop aandringen dat de scholen zelf die kinderopvang organiseren tijdens de schooluren en dat steden en gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen voor de voor- en de naschoolse opvang. Wij willen ook wel kijken of we daar een steentje toe kunnen bijdragen."

Bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen