SP.A pleit voor een "investeringsboost" van 192 miljard euro

Volgens de SP.A is er in 10 jaar tijd een investeringsboost van 192 miljard euro door de overheid nodig om het land na de coronacrisis er weer bovenop te helpen. Dat is zowat het opvallendste voorstel in de concrete uitwerking van de "new social deal" waarmee partijvoorzitter Conner Rousseau uitpakte op 1 mei. 

"Wat we met deze coronacrisis meemaken, is beyond everything", zegt Rousseau. "Een crisis zonder weerga, de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog." Op 1 mei stelde hij een "new social deal" voor die land uit die crisis moet tillen. Die deal steunt op drie pijlers: investeren om samen vooruit te gaan, rendement voor iedereen die meebouwt en een eerlijker belastingsysteem.

Het besparingsbeleid heeft iedereen armer gemaakt. Die fout mogen beleidsmakers geen tweede keer maken

Een investeringsboost vormt de kern van ons investeringsplan, zegt SP.A in een meer uitgewerkte versie van de new social deal. "Het besparingsbeleid heeft iedereen armer gemaakt. Die fout mogen beleidsmakers geen tweede keer maken."

De partij stelt voor om onmiddellijk 6 procent van het bbp (29 miljard euro) te investeren. De jaren daarna moet dat investeringsritme permanent met 3 procent van het bbp verhoogd blijven. Indien we die inspanning 10 jaar aanhouden, komt dit neer op 192 miljard euro, zegt de partij. Het geld moet onder meer gaan naar energiezuinige woningen, duurzame mobiliteitsalternatieven, zorginfrastructuur, sociale woningen en een ultrasnel vezelnetwerk.

Naast die investeringsboost moet er een zogenoemde productiviteitsboost komen: maatregelen die de productiviteit van de ondernemingen verhogen. De SP.A denkt daarvoor onder meer aan een verlaging van de administratieve lasten en het schrappen van overbodige regelgeving en ineffectieve uitgaven.

We hebben de afgelopen weken en maanden meer dan ooit gezien wie de economie echt doet draaien

De tweede pijler van de new social deal is dat het rendement van de investeringen moet gaan naar "een hoger inkomen en lagere belastingen voor iedereen die elke dag zijn best doet". "We hebben de afgelopen weken en maanden meer dan ooit gezien wie de economie echt doet draaien: zorg- en verplegend personeel, schoonmakers, vuilnisophalers, vrachtwagenchauffeurs, winkelbedienden, politiemensen,..."

Meer concreet wil de SP.A het belastingvrije minimum optrekken naar 1.000 euro, minstens 1.500 euro voor wie een volledige loopbaan telt. Daarnaast moet worden geïnvesteerd in toegankelijke en betaalbare zorg.

Derde pijler is een eerlijker belastingsysteem. "Dat begint bij een fair belastingsysteem dat elke vorm van inkomen op een gelijke manier behandelt en ervoor zorgt dat iedereen zijn eerlijke bijdrage levert, aandeelhouders zowel als werknemers." 

Meest gelezen