Foto: Stad Leuven

Eerste signalisatietotems geplaatst in Leuvense binnenstad: "Onmiddellijk duidelijk wie, waar mag rijden" 

In Leuven werden de eerste signalisatiepalen geplaatst. De totems geven aan of je met de auto, de fiets of de bromfiets een bepaalde straat mag inrijden. "Op deze manier moet de binnenstad veiliger en aangenamer geworden voor bewoners en bezoekers", zegt bevoegd schepen David Dessers (Groen). 

In Leuven gelden er verschillende toegangsregels voor auto’s, fietsen en motorfietsen op verschillende momenten van de dag. Om duidelijk te maken wie wanneer een voetgangerszone mag binnenrijden, plaatst Leuven zo'n 24 dynamische signalisatietotems met toegangslichten die van groen op rood kunnen springen. Zo is in één oogopslag duidelijk wie wel en wie niet mag doorrijden op welk moment van de dag. "Dankzij deze duidelijke signalisatie zal het nog aangenamer en veiliger wandelen en fietsen worden in onze stad", zegt schepen voor mobiliteit David Dessers. 

ANPR-camera

De nieuwe signalisatietotems betekenen meteen ook het einde van de verdwijnpalen, de lage palen die sommige straten afsluiten en automatisch in de grond zakken als er een voertuig met een vergunning nadert. "De nieuwe totems zullen ten vroegste vanaf half juni werken", zegt schepen Dessers. "Op termijn zullen ANPR-camera's ook automatisch overtredingen in de voetgangerszone vaststellen. Maar alvorens we die aanzetten, zullen we eerst een uitgebreide communicatie- en sensibiliseringscampagne voeren." 

Meest gelezen