Abdijkerk Grimbergen verwacht een druk najaar nu alle plechtigheden uitgesteld zijn

Het zou wel eens een heel druk najaar kunnen worden in de katholieke kerken. Communies, huwelijken en doopvieringen die door de coronacrisis niet kunnen doorgaan, zijn uitgesteld tot na de zomer of het voorjaar van 2021. Ook in de abdijkerk van Grimbergen bereiden ze zich voor op een drukke najaarsagenda. 

In de abdijkerk van Grimbergen zijn alle huwelijken afgelast, hoewel je toch nog mag trouwen als je je aan strikte regels houdt. "De richtlijnen zijn streng voor een huwelijksplechtigheid", zegt pater Johan Goossens van de Norbertijnenabdij van Grimbergen. "Alleen het koppel en de twee getuigen mogen erbij zijn. Dus als trouwers niet eens hun ouders kunnen uitnodigen en nadien ook geen feest kunnen geven, stellen ze het liever uit. Hoewel er natuurlijk geen enkele zekerheid is. Stel dat we een tweede golf krijgen, dan kan alles wat nu verzet is, toch weer niet doorgaan."

Begrafenisplechtigheid

Pater Johan verwacht dat er in het najaar ook nog veel begrafenissen overgedaan zullen worden onder vorm van een herdenkingsviering. "De begrafenissen moeten nu in intieme kring gebeuren, maar er zijn families die graag een nieuwe plechtigheid organiseren van zodra er weer meer mensen in de kerk mogen."

Roepingsdagen

Ook de roepingsdagen in de abdij van Grimbergen zijn afgelast. "Dat zijn de dagen waarop jonge mensen achter de muren van de abdij mogen komen kijken", vertelt pater Johan. "Maar als iemand zich geroepen voelt, mag die altijd contact opnemen. Onze deuren staan altijd open." 

Meest gelezen