Vanaf 18 mei weer bezoek mogelijk in woonzorgcentra, vanaf maandag al in psychiatrische ziekenhuizen

Vanaf 18 mei mogen bewoners van de woonzorgcentra opnieuw een keer per week bezoek ontvangen. En al vanaf 11 mei kunnen patiënten in psychiatrische ziekenhuizen bezoek krijgen. Dit zal in beide gevallen onder strenge voorwaarden zijn: zo gaat het om één (bij voorkeur vaste) bezoeker in rusthuizen, voor kinderen in psychiatrische ziekenhuizen zijn beide ouders toegelaten. Het zijn wel de instellingen zelf die het laatste woord hebben en beslissen of bezoek mag of niet.

Na de beslissing van de Veiligheidsraad dat we vanaf zondag opnieuw beperkt bezoek mogen ontvangen, heeft de Vlaamse taskforce nu ook een bezoekregeling voor de woonzorgcentra en de psychiatrische ziekenhuizen uitgetekend. 

Laten we beginnen bij de woonzorgcentra, waar sinds 12 maart geen bezoek meer werd toegelaten. Op 15 april besliste de Veiligheidsraad al eens dat beperkt bezoek in de woonzorgcentra toegelaten werd. Maar die beslissing werd op een storm van kritiek onthaald, zowel vanuit de koepels, als vanuit de woonzorgcentra zelf. "Onverstaanbaar", "onuitvoerbaar" "zonder overleg gebeurd" en "veel te vroeg" klonk het. 

Meteen daarna riep Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) op om de beslissing uit te stellen, wat ook gebeurde. Nu is er dus een nieuwe bezoekregeling uitgewerkt door de taskforce die de crisissituatie in onze woonzorgcentra moet oplossen.

De richttijd voor het bezoek is een half uurtje. Het zijn wel de woonzorgcentra zelf die het laatste woord hebben en beslissen of bezoek mag of niet.

Er zijn wel strenge voorwaarden verbonden aan het bezoek: 

 • Het bezoek moet plaatsvinden in open lucht of in een afzonderlijke ruimte, die telkens gereinigd wordt.
 • De bezoeker moet op eer verklaren dat hij of zij de laatste 14 dagen géén verschijnselen gehad heeft die wijzen op een besmetting met het coronavirus. De bezoekers zullen ook geregistreerd worden.
 • De bewoner op zijn beurt mag ook niet besmet zijn (ook als er alleen een vermoeden is van een besmetting kan er geen bezoek doorgaan). Het bezoek kan alleen plaatsvinden als alle bewoners van het woonzorgcentrum getest zijn. Normaal gezien zal dat tegen dan wel al gebeurd zijn.
 • Er mogen geen voorwerpen aangeraakt of doorgegeven worden. Dat betekent dus géén taart of bloemen. 
 • Bezoekers moeten verplicht een mondmasker dragen, dat ze zelf moeten meebrengen. 

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) reageert tevreden: "Ik zie op het terrein, ook bij veel directeurs, dat men vindt dat er opnieuw bezoek toegelaten moet worden. Een belangrijke en begrijpelijke voorwaarde was wel dat iedereen getest moest worden. Daarom hebben we daar ook zo massaal op ingezet. Dat geeft nu een zekere geruststelling en dat maakt dat men zich goed kan organiseren. De week die eraan komt zullen we gebruiken om de woonzorgcentra te organiseren."

Een belangrijke en begrijpelijke voorwaarde was wel dat iedereen getest moest worden

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V)

Knuffelen of kussen kan uiteraard nog niet. "Maar het vooruitzicht op een bezoek is er nu wel."

"Ik ben echt wel tevreden met het resultaat van vandaag", reageert Margot Cloet van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro. "Het grootste deel van de woonzorgcentra die bij ons aangesloten zijn, waren vragende partij." Cloet benadrukt dat de individuele woonzorgcentra de regeling kunnen verstrengen of verruimen. "We laten de keuze rond de bezoeker aan de bewoner. Het is heel belangrijk dat die zelf kan kiezen wie hij het liefst zo snel mogelijk ziet."

Bekijk hier een uitvoerige bijdrage van "Het Journaal" over het bezoek in de woonzorgcentra:

Videospeler inladen...

Psychiatrische ziekenhuizen

In de psychiatrische ziekenhuizen worden al vanaf maandag 11 mei bezoekers toegelaten. Ook hier wordt een aantal voorwaarden gesteld aan de bezoekers en de patiënten.

De instellingen zullen zelf de inschatting moeten maken of dit mogelijk is. Zo moet er voldoende personeel beschikbaar zijn om bezoeken voor te bereiden en te begeleiden. Er moet ook voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal zijn.

Dit zijn de voornaamste basisregels voor bezoek aan psychiatrische ziekenhuizen:

 • Per bezoekmoment is maximum één bezoeker per patiënt toegelaten. Voor kinderen zijn beide ouders toegelaten. De bezoekers per patiënt zijn bij voorkeur zoveel mogelijk dezelfde personen. 

 • Er worden afspraken gemaakt over het tijdstip en de duur van het bezoek. Elke bezoeker wordt ook geregistreerd.

 • Het bezoek vindt plaats in een apart daartoe voorziene ruimte of open lucht. De ruimten worden na het bezoek ontsmet.  

 • Iedereen moet zoveel mogelijk de regels van social distancing respecteren. Een een mondmasker dragen en correcte handhygiëne is verplicht.

 • Bezoekers wassen of ontsmetten voor en na het bezoek hun handen. Hiervoor zijn de nodige middelen voorzien.

 • Patiënten kunnen onder begeleiding van een medewerker met een andere persoon een buitenactiviteit doen.

 • Zowel de bezoeker als de patiënt mogen 14 dagen voor het bezoek geen symptomen gehad hebben. 

 • Voor patiënten die tot een risicogroep behoren (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen) is bezoek niet toegelaten. Hiervan kan men onder strikte voorwaarden en in overleg met de behandelende arts afwijken. 

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen