Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

België neemt 18 kwetsbare minderjarige asielzoekers over van Griekenland

In Griekenland verblijven 60.000 vluchtelingen en migranten in vaak overvolle opvangkampen, wachtend op de afhandeling van hun asielaanvraag. Daar zijn ook duizenden niet-begeleide en kwetsbare minderjarigen bij. De Europese Commissie vraagt de lidstaten om van die specifieke groep een aantal jongeren over te nemen om de druk op Griekenland te verlichten. De federale regering engageert zich nu: er mogen 18 jonge asielzoekers vanuit Griekenland naar België komen. 

Federaal minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) noemt het een blijk van solidariteit met Griekenland, maar maakt meteen ook voorbehoud.  "We doen een extra inspanning, ondanks de coronacrisis en de verzadiging van ons opvangnetwerk. Maar zulke ad-hocoplossingen zijn niet duurzaam. We hebben nood aan een structurele oplossing op Europees niveau. Ik pleit al lang voor een sterker Europees asiel- en migratiebeleid, met een eerlijke verspreiding van de lasten. Elk land moet eerlijk bijdragen indien we de Europese solidariteit willen waarmaken.”

Volgens de persmededeling van minister De Block gaat het om "zeer kwetsbare niet-begeleide minderjarigen die momenteel in uiterst precaire omstandigheden leven in Griekenland". In België zullen ze worden gehuisvest en begeleid door  Fedasil. 

De Europese Commissie wil in totaal 1600 minderjarigen overbrengen van Griekenland naar andere lidstaten. Er zijn er al 12 aangekomen in Luxemburg en 50 in Duitsland. 

Meest gelezen