BPS

Als je besmet bent, ben je dan immuun en hoelang? "Virus nog te nieuw, we tasten daarover in het duister"

Als je besmet bent met het nieuwe coronavirus, heb je antistoffen in je bloed en ben je dus beschermd. Maar in welke mate, en hoelang? "Daarover tasten we nog in het duister, het virus is daar nog te nieuw voor", zegt viroloog Steven Van Gucht. "Ik vermoed dat besmette mensen nog wel een tweede keer besmet zouden kunnen worden, maar dat het ziekteverloop dan heel mild is."

Om de drie weken verzamelen twee laboratoria bloedstalen in het hele land die getest worden op antistoffen tegen het coronavirus. Die bieden een beeld op de immuniteit bij de Belgische bevolking. Epidemioloog Pierre Van Damme gaf gisteren tekst en uitleg bij de resultaten van de tweede test. Er zijn 3.400 bloedstalen uit de verschillende leeftijdsgroepen van 0 tot 100 jaar onderzocht. En er is in vergelijking met het eerste onderzoek een stijging van 3 naar 6 procent bloedstalen mét antistoffen.

Met andere woorden: 6 procent van de onderzochte Belgen is al in aanraking gekomen met het nieuwe coronavirus, 94 procent is er nog niet aan blootgesteld en kan dus nog ziek worden. Belangrijke informatie met het oog op de immuniteit tegen het nieuwe coronavirus, en bijgevolg ook voor het inschatten van de toekomstige risico's op besmetting en het handhaven van de maatregelen.

Als je ziek bent, heb je antistoffen in het bloed en ben je dus immuun. Maar in welke mate, en hoelang? Vragen waar veel mensen mee bezig zijn. Op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum kwam viroloog Steven Van Gucht hierop terug. "Over de duur van de immuniteit tasten we in het duister, het virus is daar nog te nieuw voor, de eerste besmetting in China zagen we pas in december", zegt Van Gucht.

Ik vermoed dat mensen die al besmet zijn, misschien niet noodzakelijk beschermd zijn tegen een tweede infectie, maar wel tegen een ernstig ziekteverloop

"We weten dus niet precies hoelang die antistoffen aanwezig zijn in ons bloed. Antistoffen zijn ook maar een deel van de immuniteit, daar spelen ook nog andere aspecten in mee die we nu nog niet kennen."

"Ik vermoed dat mensen die besmet zijn, beschermd zijn tegen ernstige ziekte. Ze zijn misschien niet noodzakelijk beschermd tegen een tweede besmetting. Maar we zien dat bij andere coronavirussen: mensen die al ziek geweest zijn, kunnen opnieuw besmet raken, maar meestal verloopt de ziekte dan heel mild."

Maar, beklemtoont Van Gucht nogmaals: het nieuwe coronavirus kon nog niet goed genoeg in kaart gebracht worden om alle finesses over zijn immuniteit te kunnen kennen.

Groepsimmuniteit?

Met groepsimmuniteit wordt bedoeld dat een groot deel van de bevolking de besmetting doormaakt, zeker meer dan de helft, waardoor de epidemie vanzelf zou uitdoven. Epidemioloog Pierre Van Damme stelde gisteren dat dát niet de redding zal zijn.

Meest gelezen