Archieffoto

Coronawerkgroep Nationale Bank: "180.000 Belgen dreigen baan te verliezen"

Zo'n 180.000 Belgen dreigen hun baan te verliezen, zo blijkt uit de jongste enquête van de Economic Risk Management Group (ERMG), een coronawerkgroep van de Nationale Bank. De rondvraag werd vorige week afgenomen, aan het begin van de eerste exitfase. De Belgische bedrijven zagen er hun omzet licht verbeteren, maar blijven last hebben van de erg zwakke vraag. 

Verschillende federaties die de ondernemingen en de zelfstandigen vertegenwoordigen, hielden voor de zesde opeenvolgende week een bevraging. Het gaat om een initiatief dat door de Nationale Bank van België (NBB) en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wordt gecoördineerd. Bedoeling is om, van week tot week, na te gaan welke impact de coronacrisis heeft op de economische activiteit in België en op de financiële gezondheid en de beslissingen van de Belgische ondernemingen.

2.675 ondernemingen

De rondvraag werd vorige dinsdag afgenomen, om al een eerste effect van de versoepeling van de lockdown op te nemen. In totaal hebben 2.675 ondernemingen en zelfstandigen deelgenomen.

Uit de enquête blijkt dat de omzet van de bedrijven zich maar langzaam herstelt. De ondernemingen zien nog altijd een omzetdaling van 29 procent ten opzichte van voor de coronacrisis. Dat is iets beter dan de voorgaande week, maar het gaat erg langzaam, klinkt het.

In de handel en de bouw is er een stevig herstel, terwijl andere sectoren zoals vastgoed en informatie en communicatie een duidelijke verslechtering van hun omzet zagen. Ook in de landbouwsector is er sprake van een licht omzetverlies.

"Het is mogelijk nog te vroeg om nu reeds de volledige impact van de versoepeling in de enquêteresultaten te zien. Verwacht wordt dat het gerapporteerde omzetverlies tijdens de volgende weken verder zal verkleinen. Toch moet worden beklemtoond dat een volledig herstel, ondanks de gefaseerde heropstart van de economie, wellicht heel wat tijd zal vergen: 60 procent van de bevraagde ondernemingen ziet daarbij een ontoereikende vraag immers nog steeds als de voornaamste hinderpaal", waarschuwt de ERMG.

Liquiditeit

Wat de liquiditeitsproblemen betreft, is het aandeel van de ondernemingen dat aangeeft dat zij hun liquiditeitspositie niet langer dan drie maanden kunnen handhaven licht gedaald: 29 procent, tegenover 35 procent vorige week. Het risico op een faillissement neemt ook af, maar blijft relatief hoog en geconcentreerd in bepaalde sectoren. Zo geeft 7 procent van de ondernemingen aan dat een faillissement waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk is, maar het aandeel stijgt tot respectievelijk 28 procent en 19 procent in de sector kunst, amusement en recreatie, en in de horeca.

Op de vraag wat bedrijven van plan zijn als het stelsel van tijdelijke werkloosheid wordt beëindigd, blijkt dat de overgrote meerderheid van de werklozen opnieuw bij hun huidige werkgever aan de slag zouden kunnen, zij het in zekere mate via telewerk. Maar voor één op de vijf dreigt ontslag. "Rekening houdend met een van maart daterende RVA-raming van iets meer dan 900.000 tijdelijk werklozen, betekent dit dat ongeveer 180.000 werknemers reeds op vrij korte termijn hun baan zouden kunnen verliezen. Dat is bijna 6 procent van het totaal aantal werknemers in de private sector", aldus de ERMG. Er zijn grote verschillen per bedrijfstak: voor de zwaar getroffen horeca bijvoorbeeld zou het gaan om 17 procent van het aantal werknemers en voor kunst, amusement en recreatie zelfs om 40 procent.

Bij die cijfers werd bovendien nog geen rekening gehouden met de zelfstandigen, die ook deze week het zwaarste omzetverlies rapporteren en van wie een aantal hun activiteiten mogelijk zullen stopzetten. Negen procent geeft aan dat een faillissement waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk is.

Meest gelezen