1 op de 5 scholen heropent kleinschaliger dan toegelaten: "Te weinig lokalen of leerkrachten"

Eén op de vijf lagere scholen start vrijdag of volgende week maandag met maar één of twee leerjaren, wat minder is dan toegelaten. Dat blijkt uit een steekproef van de onderwijsinspectie bij zo'n 200 scholen. De reden? De scholen hebben te weinig lokalen of leerkrachten om alles veilig te laten verlopen. 

Eind april besliste de Nationale Veiligheidsraad dat vanaf vrijdag 15 mei in de basisscholen het eerste, tweede en zesde leerjaar mogen openen. In het middelbaar onderwijs gaat het om het zesde jaar.

Voor alle duidelijkheid: de beslissing was geen verplichting, het ging enkel om richtlijnen. Directeurs mogen dus minder organiseren als ze bijvoorbeeld over te weinig lokaalruimte of leerkrachten beschikken, of het veiligheidsrisico te groot achten. De scholen moeten immers ook nog altijd opvang voorzien voor andere leerlingen.

Nu blijkt dat 18 procent van de lagere scholen ook effectief beslist heeft om kleinschaliger op te starten. De onderwijsinspectie organiseerde daarover een steekproef bij ongeveer 200 scholen. Concreet betekent dat dat de scholen vrijdag 15 mei of maandag 18 mei starten met slechts één of twee leerjaren. 

Het is voor enkele basisscholen een moeilijke puzzel om te leggen

Lieven Boeve, Katholiek Onderwijs

De redenen zijn divers. Zo hebben enkele scholen onvoldoende lokalen om alle leerlingen in op te vangen, aangezien er maximaal 14 leerlingen per leslokaal toegelaten zijn. "Veel hangt af van de lokale situatie," verduidelijkt Lieven Boeve, topman van het Katholiek Onderwijs. "Wanneer de klassen bijvoorbeeld opgesplitst moeten worden, hebben scholen vaak ook niet voldoende leerkrachten."

Verder worstelen scholen met de opvangvoorzieningen. "Ze verwachten veel kinderen in de opvang en weten niet hoe ze dat moeten combineren met het lesgeven. En vergeet ook niet dat de veiligheidsmaatregelen ook nog moeten worden nageleefd: mondmaskers dragen, veel handen wassen, afstand houden,... Het is een moeilijke puzzel om te leggen."

Met mijn hart zou ik zeggen: ik doe open voor iedereen! Maar helaas kan dat niet
Martine Foulon, Directrice Leuvense basisschool De Ark

Ook bij basisschool De Ark in Leuven is gekozen voor een kleinschalige opstart. "Wij willen gaan voor een duidelijke, gefaseerde en veilige opstart," zegt directrice Martine Foulon. "Met mijn hart zou ik zeggen: ik doe open voor iedereen! Maar helaas kan dat niet. Kinderen moeten ook de ruimte hebben om op een veilige manier te kunnen spelen en bewegen. En er zijn andere scholen die wel volledig de richtlijnen volgen, maar misschien moeten zij dat binnenkort terugschroeven." 

Meest gelezen