Carole Dieschbourg (links) en Marie-Christine Marghem (rechts).

“Ernstig diplomatiek incident” over Luxemburgse kritiek op Belgisch plan voor opslag kernafval

Minister van Energie en Milieu Marie-Christine Marghem (MR) is niet te spreken over de kritiek van haar Luxemburgse collega Carole Dieschbourg op de Belgische opslagplannen voor kernafval. "Het afval wordt opgeslagen voor onze deur. Dit is niet waar we op hoopten als buren", zei Dieschbourg. Marghem heeft het over een "desinformatiecampagne" en een "ernstig diplomatiek incident".

Niras, het Belgisch nationale orgaan voor radioactief afval, maakte in april de plannen bekend voor de opslag van nucleair afval in ons land. Niras stelde voor om het afval in de grond te stoppen, maar maakte de exacte locaties van de opslagplaatsen niet bekend. Volgens de Luxemburgse minister van Milieu Carole Dieschbourg gaat het om 7 locaties tussen Stavelot, Namen en Dinant.

"Dat is voor onze deur", zei ze vandaag op een persconferentie. De Luxemburgse regering betreurt het gebrek aan transparantie van ons land. "Dit is niet de aanpak waar we op hopen tussen buren. De grensoverschrijdende risico's zijn nog niet opgehelderd", aldus Dieschbourg. "Het zou onverantwoordelijk en onaanvaardbaar zijn om over zulke projecten te beslissen zonder te weten welke langetermijneffecten die zullen hebben op de gezondheid van onze burgers, met name op ons grondwater."

De Luxemburgse regering wil deze week een campagne lanceren om de bevolking te informeren en zal een "kritische opinie" voorleggen aan de Belgische regering.

Een kaart tonen met veronderstelde sites nabij Luxemburg of praten over eventuele waterpollutie, dat is een kwalijke desinformatiecampagne

Marie-Christine Marghem

De kritiek is alvast aangekomen bij de Belgische minister van Milieu Marie-Christine Marghem (MR). Ze betreurt dat haar Luxemburgse collega eerst naar de media gestapt is. "Op dit ogenblik is er nog geen enkele opslagsite vastgelegd, noch het type gesteente waarin het afval zou worden opgeslagen."

"Een kaart tonen met veronderstelde sites nabij de Luxemburgse bevolking of praten over eventuele waterpollutie, dat is niets meer of minder dan een kwalijke desinformatiecampagne." Marghem gaat nog verder en spreekt over "een ernstig diplomatiek incident".

Marghem voegt eraan toe dat de openbare consultatie die Niras heeft gelanceerd de Belgische en Europese wetgeving "op alle punten" respecteert. De minister beklemtoont ook dat het slechts gaat om een eerste stap in een procedure met verschillende fases, die telkens gepaard gaan met een openbare consultatie.

Marie-Christine Marghem (MR)

Meest gelezen