Scholen mogen tot 20 in plaats van 14 kleuters in één ruimte opvangen

Scholen mogen tot 20 kleuters in één ruimte opvangen in plaats van 14. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) na overleg met zijn collega's van Gezinsbeleid Wouter Beke (CD&V) en Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD), het onderwijsveld en de expertengroep voor de exit uit de coronalockdown. 

Vanaf vrijdag kunnen sommige leerlingen opnieuw naar school. Kleuters blijven voorlopig thuis, maar ouders kunnen wel een beroep doen op de opvang op school. De buitenschoolse opvang springt bij en is ook tijdens de schooluren open, met voorrang voor kleuters.

De veiligheidsvoorschriften op school en in de buitenschoolse opvang, die door Kind en Gezin zijn opgesteld, weken van elkaar af: in het onderwijs gold er een beperking tot maximaal 14 kinderen per lokaal, moeten leerkrachten en leerlingen anderhalve meter afstand houden en zijn mondmaskers vanaf 12 jaar verplicht. Dat leidde hier en daar tot verwarring.

Bekijk hier een bijhorende reportage uit "Het Journaal" (en lees voort onder de video):

Videospeler inladen...

Het is altijd toegelaten om nog wat strenger te zijn dan wat eigenlijk moet

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA)

Na overleg wordt nu bijgestuurd. Concreet mogen scholen en buitenschoolse kinderopvangdiensten tot 20 kleuters in één ruimte opvangen, is anderhalve meter afstand houden wenselijk (niet verplicht) en moeten begeleiders alleen een mondmasker dragen als ze in contact komen met andere volwassenen.

Scholen die zich al aan het voorbereiden waren op basis van de aanvankelijke veiligheidsvoorschriften moeten hun plannen niet per se helemaal omgooien, zegt Weyts. "Het is altijd toegelaten om nog wat strenger te zijn dan wat eigenlijk moet."

Weyts: "Normen op elkaar afstemmen"

"Ik probeer altijd stap voor stap een versoepeling te realiseren om ervoor te zorgen dat het veilig, maar ook doenbaar gebeurt", legt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) die versoepeling verder uit in "Het Journaal". "Vandaag bestaan veiligheidsnormen voor kleuters die in het kader van welzijn worden opgevangen, bijvoorbeeld in de naschoolse opvang, en strengere veiligheidsnormen wanneer ze worden opgevangen door het onderwijs."

"Daarom heb ik gevraagd om die normen op elkaar af te stemmen en de virologen zijn daarmee akkoord gegaan. Scholen kunnen hun maatregelen ietwat versoepelen, bijvoorbeeld op vlak van mondmaskers of op vlak van anderhalve meter afstand houden. Met kleuters is dat dikwijls theorie, maar moeilijke praktijk. We vergroten dus ook de contactbubbels tot 20 kleuters. Dit zou toch de druk moeten verminderen voor de scholen."

Bekijk hier de toelichting van minister Weyts in "Het Journaal" (en lees voort onder de video):

Videospeler inladen...

Dit schept chaos bij de mensen

Nancy Libert (ACOD)

Aan vakbondszijde wordt kritisch gereageerd. "We vinden het jammer dat men drie dagen voor de heropstart van de scholen de spelregels opnieuw wijzigt", zegt Nancy Libert van ACOD Onderwijs. "Dit schept chaos bij de mensen, we hebben dat ook zo op het overleg gezegd. Scholen vragen zich nu terecht af of ze de puzzel opnieuw moeten leggen en een nieuwe risicoanalyse moeten maken."

Ook de christelijke vakbond COV vreest voor bijkomende druk voor de scholen. "Geef scholen de tijd om de komende weken de schoolorganisatie stap voor stap aan de nieuwe regels en praktijken aan te passen", vraagt Marianne Coopman.

Bij de Gezinsbond wordt wel tevreden gereageerd. "We vernemen nu dat scholen bij voldoende opvangcapaciteit ook kunnen beslissen om kleuteropvang voor één thuiswerkende ouder, alleenstaande thuiswerkende ouders en daarna ook twee thuiswerkende ouders te voorzien. Dat is een goeie zaak", aldus de Gezinsbond.

Ook beweging bij deeltijds kunstonderwijs

Vanaf 25 mei kunnen de academies voor deeltijds kunstonderwijs gefaseerd heropstarten, al zal dat in eerste instantie beperkt worden tot een-op-eenonderwijs, meldt Weyts nog. Het volwassenenonderwijs kan vanaf 18 mei individuele cursisten die nood hebben aan extra ondersteuning begeleiden, maar wel alleen op afspraak.

"Sommige leerlingen die bijvoorbeeld muziekschool volgen, hebben dat diploma nodig om te kunnen doorstromen naar hoger kunstonderwijs", zegt Weyts daarover in "Het Journaal". In het volwassenenonderwijs ligt de prioriteit voor hem bij mensen die een beroepsopleiding volgen en dat diploma nodig hebben om te gaan werken en ook voor mensen die Nederlands als tweede taal volgen.

Meest gelezen