Schulden? Deurwaarder kan voorlopig geen beslag leggen op uw huis of uw loon

Door de coronacrisis hebben veel mensen het financieel niet gemakkelijk. Om het voor hen niet nog moeilijker te maken, heeft de Kamercommissie Justitie beslist dat deurwaarders voorlopig geen huis of loon meer in beslag kunnen nemen.

U krijgt minder loon, omdat u technisch werkloos bent. Of u moet uw winkeltje sluiten door de coronamaatregelen. Voor mensen die het al moeilijk hadden, kan het betekenen dat ze nog dieper in de schulden komen. En dan kunnen schuldeisers een deurwaarder inschakelen, om beslag te laten leggen op uw loon, uw spullen of zelfs uw huis.

Die mogelijkheden worden nu voor een tijdje ingeperkt: minstens tot 17 juni zal er geen beslag kunnen worden gelegd op uw loon, uw bezittingen of op het huis waar u woont (een tweede woning kan wel nog in beslag worden genomen). Voor de woning is dat logisch, zegt Bercy Slegers (CD&V), die in de commissie Justitie zit: "Mensen moeten nog altijd zoveel mogelijk thuis blijven en contacten vermijden. Het zou dan ook vreemd zijn als we nu hun woning gaan afnemen." Tegelijk wordt ook het loon beschermd, om mensen niet nog dieper in de put te duwen. Dat gebeurt door een amendement van Melissa Depraetere van sp.a: “Het zal ook niet mogelijk zijn om een deel van het loon te laten blokkeren op de rekening van de werkgever. Mensen met schulden moeten tijdens de crisis van dat geld gebruik kunnen maken, om zo wat financiële ademruimte te krijgen."

Mensen zullen hun schulden wel ooit moeten afbetalen. Maar nu kunnen ze hulp gaan zoeken

Bercy Slegers (CD&V), Kamerlid

Het wetsvoorstel werd door alle partijen goedgekeurd. Alleen Vlaams Belang onthield zich. De bescherming geldt voorlopig tot 17 juni, maar kan nog verlengd worden, als de regering dat beslist. "Natuurlijk zullen mensen vroeg of laat hun schulden wel moeten betalen", zegt Slegers. "Maar zo krijgen ze meer tijd om hulp te zoeken, door bij het OCMW of andere organisaties aan te kloppen. En we hopen dat tegen dan zoveel mogelijk mensen weer aan het werk kunnen, zodat ze meer geld binnen krijgen."

Als een inbeslagname als straf wordt uitgesproken, voor financiële fraude bijvoorbeeld, dan zal ze wel nog worden uitgevoerd. Voor bedrijven bestond er al een bescherming tegen inbeslagnames. 

Meest gelezen