UZ Leuven start grootschalige studie naar het toedienen van plasma aan COVID-19-patiënten

Het UZ Leuven is begonnen met een grootschalige studie naar het toedienen van plasma aan COVID-19-patiënten. Het gaat om plasma van mensen die van het COVID-19-virus genezen zijn. De onderzoekers hopen dat het plasma voorkomt dat de patiënten ernstig ziek worden en kunstmatig beademd moeten worden.

Hoofdonderzoeker van de studie is professor Geert Meyfroidt, staflid Intensieve Geneeskunde van het UZ Leuven. Samen met collega’s van een tiental andere Belgische ziekenhuizen wil hij nagaan of het plasma van mensen die van het COVID-19-virus genezen zijn, kan dienen als therapie.

De meeste mensen die van het virus genezen zijn, hebben antistoffen ontwikkeld. Die zijn terug te vinden in het plasma. Door het plasma toe te dienen aan patiënten bij wie de ziekte nog niet ver gevorderd is, hopen de onderzoekers dat de antistoffen de ziekte kunnen afremmen, waardoor de patiënten zelfstandig kunnen blijven ademen. 

Studie met 384 patiënten

Bij de studie zullen in totaal 384 patiënten betrokken worden. Twee derden van hen worden met plasma behandeld. De overige patiënten behoren tot een controlegroep die geen plasma krijgt toegediend. Aan het einde van de studie moet blijken of de patiënten die plasma kregen er beter aan toe waren dan de andere. 

Als te veel COVID-19-patiënten tegelijk kunstmatige beademing nodig hebben, dan dreigen onze intensive care afdelingen overbelast te geraken.

Professor Geert Meyfroidt, staflid Intensieve Zorg UZ Leuven.

“De patiënten die we bij de studie betrekken, liggen allemaal in het ziekenhuis maar worden nog niet beademd”, licht professor Meyfroidt toe. “We hopen dat het plasma hen geneest en ook voorkomt dat ze aan een beademingstoestel belanden. We willen dus de patiënten helpen, maar ook de maatschappij. Want als te veel COVID-19-patiënten tegelijk kunstmatige beademing nodig hebben, dan dreigen onze intensive care afdelingen overbelast te geraken.”

Hulp van het Rode Kruis

Intussen is het Rode Kruis begonnen met plasma in te zamelen. De organisatie heeft daarvoor een tijdje geleden een oproep gelanceerd (via de website covid19plasma.rodekruis.be). Potentiële donoren moeten de ziekte hebben doorgemaakt en antistoffen hebben ontwikkeld. Daarop worden ze ook getest. Sinds de oproep hebben zich al 359 mensen aangeboden van wie 76 het juiste profiel hebben. 

Over een jaar hopen de onderzoekers hun studie rond te hebben. 

Meest gelezen