Getty Images

Raaf duikt steeds vaker op in de Noorderkempen

In de Noorderkempen worden steeds meer raven opgemerkt. "Ook ik heb al twee raven zien overvliegen", zegt boswachter Bart Hoeymans uit Hoogstraten. "De kans is groot dat de raaf opnieuw een vaste broedvogel wordt in onze regio", zegt hij op Radio 2 Antwerpen.

"Ik heb de raven ook al gezien. Daar gaat mijn boswachtershart sneller van kloppen", zegt Bart Hoeymans die voor het Agentschap Natuur en Bos actief is in de regio Hoogstraten. "De laatste tijd zijn er best veel mensen in de Noorderkempen die de raven gezien hebben. Als je gaat wandelen in de natuurdomeinen van Wortel-Kolonie of het Merkske bestaat de kans dat je ze ziet. Vermoedelijk gaat het om een paar jonge vogels dat elkaar gevonden heeft maar nog te jong is om te broeden. Raven zijn heel hun leven monogaam."

Het zijn prachtige zwarte vogels zo groot als een buizerd en ze maken veel lawaai

Boswachter Bart Hoeymans

Opnieuw vaste broedvogel?

Tot voor een paar jaar was de raaf een uiterst zeldzame vogel in Vlaanderen. De laatste opgetekende broedgevallen dateerden al van 1842 in Wilrijk en Bazel. De raaf verdween daarna bijna 150 jaar lang als gevolg van intensieve verdelging door de mens. "In de jaren '70 zijn er opnieuw raven uitgezet in de Veluwe in Nederland en in de Ardennen. Je merkt dat de soort snel oprukt", zegt Hoeymans in "Start Je Dag". "Net over de Nederlandse grens in Noord-Brabant zijn er al twee tot drie ravenkoppels aan het broeden. Dat is op een boogscheut van Hoogstraten. De kans is daarom groot dat er binnen afzienbare tijd ook bij ons raven gaan broeden. Dat zou uitzonderlijk zijn. Vorig jaar was er trouwens al een koppel raven dat succesvol kon broeden in het oosten van de provincie, in de regio Ravels-Arendonk." Ook elders in ons land zijn er de laatste jaren succesvolle broedgevallen van raven geregistreerd.

De herintrede van de wolf is goed nieuws voor de raven
Boswachter Bart Hoeymans

Broeden naast mountainbikers

Boswachter Bart Hoeymans ziet ook een verklaring voor de opmars van de vogelsoort. "Raven zijn misschien wel de slimste vogels die er zijn. Lange tijd gingen we ervan uit dat ze een uiterst rustig gebied nodig hadden om te broeden maar dat blijkt te veranderen. Er duiken in Nederland nesten op naast wandelwegen en mountainbikepaden. Het lijkt er op dat de raaf beseft dat de mens geen gevaar meer vormt en zijn angsten laat varen."

De raaf en de wolf

De herintrede van de wolf in Vlaanderen blijkt ook voor de raaf een meevaller. "Wolven en raven zijn niet alleen in de fabels beste vrienden", zegt boswachter Hoeymans. "Wolven vangen grote prooien en kunnen de buik van die dieren openrijten met hun tanden. Raven zijn alleseters maar het liefst van al eten ze aas. Wolven zijn kieskeurige eters en laten de ingewanden van een hert of everzwijn ongemoeid. De raven wachten braaf hun beurt af en storten zich dan maar wat graag op wat de wolf laat liggen."

Hoe herken je een raaf?

Natuurpunt roept al jaren op om de terugkomst van de raaf goed te documenteren en melden via zijn website waarnemingen.be.  "Raven zijn prachtige vogels", weet Hoeymans. "Ze zijn volledig zwart met een stevige bek en zo groot als een buizerd.  Ze zijn dus groter dan een kraai maar het formaat kan je vanop afstand niet altijd goed inschatten. Raven vliegen ook graag hoog in de lucht. Daar kan je ze herkennen aan de wigvormige staart (zie foto hieronder). Ze maken ook meer lawaai dan kraaien." 

Getty Images

Meest gelezen