1300 studenten van Limburgse lerarenopleidingen gaan helpen bij heropening scholen

Zowel de hogeschool UCLL als de PXL sturen studenten van de lerarenopleiding uit om bij te springen in de scholen. De laatstejaarsstudenten zullen bijvoorbeeld mee les gaan geven in een klas die moet opgesplitst worden.  

De scholen zijn volop de heropstart van vrijdag of maandag aan het voorbereiden. En daarbij is de hulp van studenten lerarenopleiding zeker welkom. 

De UCLL zet studenten in in 150 scholen. Zo gaan de laatstejaarsstudenten voor het lager onderwijs mee les geven. Scholen kunnen op die manier hun klassen gemakkelijker opsplitsen in kleinere groepen.  En dat is een win-winsituatie,  zegt Greet Decin van de lerarenopleiding van UCLL: "De scholen zijn op zoek naar extra ondersteuning, onder meer omdat klassen opgesplitst moeten worden. Sommige kinderen hebben ook extra begeleiding nodig. En voor de studenten is het dan weer een kans om bij te leren. De studenten zijn op deze manier ook betrokken bij wat er op dit moment in de scholen allemaal gebeurt."

Dit is voor vele studenten ook een stage, maar die zal op een andere manier beoordeeld worden. Zo zal bekeken worden wat het engagement is van de studenten, zegt Greet Decin.  "Studenten gaan dus bijvoorbeeeld overleggen met school of leerkracht over wat ze voor bepaalde kinderen kunnen betekenen. " 

De meeste studenten zijn ook wel blij dat ze terug voor de klas mogen staan. Greet Decin: " Er is wel een zekere onzekerheid in deze Coronaperiode, maar de begeleiders hebben veel gesprekken met de studenten om die onzekerheid op te vangen."

 

Meest gelezen