Minder verkeersdoden tijdens coronamaatregelen, maar ernst van ongevallen stijgt door roekeloos rijgedrag

Het aantal doden op de Belgische wegen is in de eerste drie maanden van dit jaar met 6 procent gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Vias, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. Die daling is toe te schrijven aan twee weken strenge coronamaatregelen in maart. Maar er is ook een belangrijke kanttekening, want de ongevallen die tijdens de "lockdown" gebeurden, waren twee keer dodelijker.

Er vielen tijdens de eerste drie maanden van dit jaar 108 doden in ons verkeer tegenover 115 doden in dezelfde periode vorig jaar. Dat is een daling met 6 procent. Het gaat over de doden ter plaatse. Mensen die tot 30 dagen na een ongeval in het ziekenhuis overlijden, zijn niet meegeteld. Ook het aantal gewonden (-14%) en het aantal letselongevallen (-12%) zijn gedaald.

Het aantal doden daalde het sterkst bij voetgangers (van 24 naar 16) en fietsers (van 12 naar 5). Bij autobestuurders was er geen evolutie te merken.

Volgens Vias zijn de verklaring voor de daling de coronamaatregelen in maart. "Hoewel die maar 2 van de 13 weken van deze barometer omvatte. Zonder de lockdown was het aantal doden gelijk gebleven en het aantal letselongevallen zelfs gestegen", klinkt het.

Tot daar het goede nieuws, want uit de cijfers blijkt ook dat de ongevallen tijdens de lockdown veel ernstiger waren. Als je kijkt naar het aantal doden per 1.000 letselongevallen, dan komt dat voor de eerste 2 weken van maart uit op 12 doden per 1.000 letselongevallen, terwijl dat cijfer voor de tweede helft van maart, tijdens de lockdown, 26 doden per 1.000 letselongevallen is.

Het aantal doden specifiek op de snelwegen lag de laatste 10 jaar ook nog nooit zo hoog: 28 dit jaar ten opzichte van 25 in 2019.

"De mindere verkeersdrukte heeft er dus voor gezorgd dat sommige bestuurders veel te hard gereden hebben", laat vias weten. "Hoewel er veel minder verkeer was hebben sommige bestuurders toch beduidend grotere risico’s genomen. Het zal wellicht nog een tijdje kalmer zijn op onze wegen, maar blijf voorzichtig. Overdreven snelheid blijft nog altijd de grootste doodsoorzaak op onze wegen en ligt mee aan de basis van 1 dodelijk verkeersongeval op de 3."

Hoewel er veel minder verkeer was hebben sommige bestuurders toch beduidend grotere risico’s genomen

Meest gelezen