"Sinds WO II nooit zoveel oversterfte in België": coronavirus treft ons land hard

“De afgelopen aprilmaand is de meest dodelijke voor ons land sinds de Tweede Wereldoorlog”, dat concludeert de VUB-onderzoeksgroep Interface Demography op basis van onderzoek. Het coronavirus is “met grote waarschijnlijkheid” de oorzaak. Bergen, Brussel en Hasselt zijn het zwaarst getroffen. Opvallend, uit de cijfers blijkt dat er heel wat minder jongeren gestorven zijn.

“De sterfte in België is buitengewoon hoog en bereikt vooral in de periode van 1 tot 12 april ongekende hoogtes, met op 10 april tot 639 overlijdens. Dit is meer dan het dubbele van de sterfte die men op zo'n dag kan verwachten”, stellen de VUB-onderzoekers.

“De aprilmaand van 2020 was zowel in absolute aantallen als per hoofd van de bevolking de meest dodelijke sinds de Tweede Wereldoorlog.”  De onderzoekers besluiten dat de oorzaak voor deze oversterfte “waarschijnlijk” het coronavirus is. 

Telt België te veel coronadoden?

In ons land was er heel wat te doen rond de registratie van het aantal sterftes door corona. Als je de cijfers van België met andere landen vergelijkt, blijkt dat de sterfte door corona in België tot de hoogste in de wereld behoort. Men stelde zich de vraag of België niet te veel sterfte aan het coronavirus toeschrijft. Maar volgens de VUB-onderzoekers is de Belgische meting juist.  

België zal hoe dan ook tot de landen behoren waar de pandemie bijzonder sterk heeft toegeslagen

Professor Patrick Deboosere

VUB-professor Patrick Deboosere onderzocht deze sterftecijfers. “Voor België blijkt de registratie van de sterfte door Covid-19 van bij de start bijzonder accuraat te zijn gebeurd. Internationaal zullen de cijfers voor verschillende landen in de toekomst wellicht naar boven moeten worden bijgesteld”, gaat professor Deboosere verder. “België zal hoe dan ook tot de landen behoren waar de pandemie bijzonder sterk heeft toegeslagen.”

Bergen, Brussel en Hasselt zwaar getroffen

Een andere opmerkelijke vaststelling is de plaats van de sterftes. Het zwaarst getroffen arrondissement in deze periode is Bergen, gevolgd door Brussel. Daarna volgt Hasselt met het zwaar getroffen Sint-Truiden en Alken. Voor deze drie arrondissementen ligt de sterfte door het coronavirus ongeveer dubbel zo hoog als normaal. Bijzonder hard getroffen is ook Luik met 80 procent hogere sterftes. 

Twee arrondissementen blijven gespaard van oversterfte, namelijk Diksmuide en Hoei. In de meeste andere arrondissementen is de oversterfte beperkt gebleven en zijn de cijfers vergelijkbaar met een ernstige griepepidemie in deze periode. 

“Nooit tevoren kende de aprilmaand in ons land zo’n hoge sterfte. Gegeven de snelle verspreiding van het virus vanuit verschillende besmettingshaarden in ons land hebben de maatregelen van 13 maart ons wellicht op de valreep behoed voor een veel ergere crisis", zegt professor  Deboosere. 

Minder jongeren gestorven

Opvallend is de lagere sterfte bij jongere Belgen in deze periode. Vooral in de leeftijdsgroep van 25 tot 44. De daling in deze leeftijdsgroep wordt ook in andere Europese landen vastgesteld. Het zijn de coronamaatregelen die de sterftecijfers sterk naar beneden hebben gehaald. Vooral de maatregelen die de mobiliteit en het uitgaansleven voor deze groep drastisch hebben beperkt.

Toch wil professor Deboosere de cijfers nuanceren. “Het feit dat jongeren veel minder sterk voorkomen in de overlijdensstatistieken betekent niet dat ze niet door de ziekte getroffen worden", besluit de professor.

Beluister hieronder het fragment uit "De wereld vandaag":

De VUB-onderzoekers bestudeerden de huidige sterftecijfers en vergeleken ze met de sterftecijfers via het rijksregister. Deze cijfers geven de dagelijkse sterfte in België weer. De onderzoekers hebben de gemiddelde sterfte in dezelfde periode voor de jaren 2015 tot 2019 als referentie genomen om de huidige cijfers mee te vergelijken.

Meest gelezen