Sint-Pieters-Leeuw wil bouwstop voor nieuwe verkavelingen: "Groene gemeente blijven" 

Om de verstedelijking een halt toe te roepen, wil het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw een bouwstop invoeren voor de komende vijf jaar. "We stellen voor om tot minstens eind 2025 geen nieuwe openbare of private wegen aan te leggen, naar gronden die nog nooit werden verhard of bebouwd", zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). 

Sint-Pieters-Leeuw wil volop inzetten op het behoud van nog niet bebouwde openbare ruimte. "We willen een halt toeroepen aan de druk om elke vierkante meter bebouwbaar groen in te palmen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Keymolen (CD&V). "Het schepencollege stelt dan ook voor om minstens tot 2025 een bouwstop in te voeren voor nieuwe openbare of private wegen die nog nooit werden verhard of bebouwd: weiden, akkers, achertuinen... Zo krijgen we ook geen nieuwe verkavelingen", verduidelijkt de schepen.

Geplande verkavelingen

Als het voorstel van het college wordt goedgekeurd, betekent dat dat een aantal geplande verkavelingen zoals deze ter hoogte van de Brusselbaan en Vogelzangbeek niet bebouwd zullen worden. "We willen een groene gemeente blijven, waar onze inwoners kunnen genieten van de natuur.  We moedigen mensen aan om bestaande, verouderde woningen te renoveren om zo onze natuur te behouden." 

Meest gelezen