Groene Delle wordt opgesplitst in beschermd natuurgebied en industriezone

De Vlaamse regering heeft vandaag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Zolder-Lummen-Zuid voorlopig vastgesteld. Dat voorziet een nieuw industrieterrein en de bescherming van een groot deel van het natuurgebied Groene Delle.

Zolder-Lummen-Zuid is een strategische zone tussen het Albertkanaal, het afrittencomplex E314-E313 en het bestaande industrieterrein Zolder-Lummen. Er wordt al jaren geprobeerd om heel het natuurgebied de Groene Delle met daarin ook de waterplas "Het Koet" om te zetten in industriezone, omdat het vooral voor logistieke bedrijven interessant zou zijn. Maar daartegen is massaal protest ontstaan en het plan is in die vorm dan ook afgevoerd.

Opsplitsing als compromis

Binnen het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) en het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) werd eerder al een compromis afgesloten waarbij alleen het deel langs het kanaal ontwikkeld wordt én de waardevolle natuur maximaal behouden en beschermd wordt. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft dat compromis nu omgezet in een ruimtelijk uitvoeringsplan. "Netto verdwijnt ongeveer 10 hectare natuurgebied en -reservaat. 13 hectare landbouwgrond wordt tegelijk omgezet in natuurgebied. Een ander deel wordt gecompenseerd, mogelijk in de buurt van de bossen van Herkenrode. De Groene Delle en Het Koet worden ook beschermd als Vlaams-Ecologisch Netwerk," aldus  minister Demir. "Bovendien worden groenbuffers voorzien rond het bedrijventerrein en komt er een gronddam van 5 meter hoog als buffer tussen het valleigebied van de Voortbeek en de bedrijvigheid. De gronddam moet ook beplant worden met streekeigen struiken en hoogstammige bomen."

Weinig enthousiasme

De eerste reacties gaan van gematigd positief tot afwijzend. Werkgeversorganisatie VOKA Limburg is tevreden dat de ontwikkeling van het gebied nu over afzienbare tijd kan starten. Voor VOKA heeft het evenwel een zure bijsmaak omdat slechts 30 van de 100 beschikbare hectare wordt gebruikt voor de industrie. Bij Vlaams parlementslid Johan Danen (Groen) klinkt het helemaal anders. Voor hem is dit een stap in de verdere vernietiging van het natuurgebied Groene Delle die vorige eeuw al is ingezet met de aanleg van het bestaande industrieterrein. Ook de natuurverenigingen en het lokale actiecomité reageren afwijzend, vooral ook omdat volgens hen het meest waardevolle deel verdwijnt.  

Werk aan de winkel

Twee andere Vlaamse ministers moeten nu ook aan de slag. Minister-President Jan Jambon (N-VA), bevoegd voor Flanders Investment en Trade, moet op zoek naar een Europees of regionaal watergebonden distributiecentrum dat op het bedrijfsterrein voor een aanzienlijke werkgelegenheid wil zorgen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) moet zorgen voor de onteigeningen, zodat De Vlaamse Waterweg de terreinen kan ontwikkelen.

Meest gelezen