De Syrische stad Aleppo kreeg het de voorbije jaren zwaar te verduren.

Syrisch gezin dat visum probeerde te krijgen via Belgische ambassade vangt bot bij mensenrechtenhof

Een Syrisch gezin uit Aleppo dat in 2016 een visum geweigerd zag door ons land, heeft nu ook nul op het rekest gekregen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dat noemt de klacht van het gezin onontvankelijk - lees: het Europese mensenrechtenverdrag is in dit geval op hen niet van toepassing - omdat ze nooit op Belgisch grondgebied zijn geweest.

Even terugspoelen: in het najaar van 2016 probeerde een Syrisch gezin met twee kinderen op een andere manier weg te raken uit de belegerde stad Aleppo. In plaats van de gevaarlijke tocht te ondernemen die veel vluchtelingen toen waagden, vroeg het gezin op de Belgische ambassade in het Libanese Beiroet een officieel visum van korte duur aan. Dan zouden ze gewoon legaal naar ons land kunnen reizen en hier vervolgens asiel aanvragen.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) weigerde dat visum, omdat het gezin helemaal niet uit was op een verblijf van korte duur, wel op asiel. Volgens toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zou een goedkeuring volgens hem betekenen dat elke vluchteling overal ter wereld asiel zou kunnen aanvragen via de ambassades en consulaten.

Even was er hoop voor het gezin omdat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de veiligheidsrisico's voor het gezin wel een voldoende argument vond voor een visum. Maar na een procedureslag werd de visumaanvraag definitief verworpen. 

(Lees verder onder de foto)

"Onmenselijk"

Nadat eerst het Europese Hof voor Justitie België gelijk gaf, trok het Syrische gezin naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens hen was er sprake van een schending van het verbod op onmenselijke of onterende behandeling en van het recht op een eerlijk proces.

Die klacht heeft het mensenrechtenhof nu dus alsnog afgewezen als zijnde "onontvankelijk". Volgens het Hof vallen de klagers helemaal niet onder de Belgische rechtsmacht. Ook het recht op een eerlijk proces is niet geschonden. Die uitspraak bevestigt ineens ook dat Europese landen asiel- en visumaanvragen die via hun buitenlandse ambassades of consulaten gebeuren zonder problemen mogen weigeren.

Francken is in elk geval tevreden over de uitspraak. "We winnen over de hele lijn", twitterde hij.

Meest gelezen