AFP

Tandartsen en andere zorgverleners mogen geen coronasupplement meer aanrekenen

Tandartsen, kinesisten en andere zorgverleners zullen geen "coronasupplement" meer mogen aanrekenen. Dat meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) in "De inspecteur" op Radio 2. Tijdens deze coronacrisis rekenen sommige zorgverleners zo'n supplement aan om de kosten te dekken voor extra beschermingsmateriaal. De kosten kunnen oplopen tot 50 euro.

Het verbond van Vlaamse tandartsen reageerde twee weken geleden in "De inspecteur" na een verhaal van een luisteraar en zei dat zo'n supplement aanvaardbaar is. Ze waren ook in volle onderhandeling met het Riziv voor een mogelijke terugbetaling. Intussen is er duidelijkheid: de patiënt mag niet opdraaien voor de extra kosten, maar er komt wel een compensatie voor de zorgverleners.

Verbod op coronasupplementen

"Om patiënten in de veiligst mogelijke omstandigheden te kunnen verzorgen, hebben zorgverleners inderdaad meer beschermingsmateriaal nodig dan anders", vertelt minister van volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) in "De Inspecteur". "Maar de patiënt mag niet voor die extra kosten opdraaien en daarom komt er een verbod op dergelijke coronasupplementen. Het verbod geldt trouwens niet enkel voor tandartsen maar voor alle zorgverleners, zowel voor geconventioneerde als gedeconventioneerde."

Het verbod is ook retroactief. Het gaat in vanaf 4 mei, het moment waarop de niet-essentiële zorg is heropgestart. Maggie De Block: ​​​​​​"Ben je op 4 mei of daarna naar een zorgverlener geweest waar je een coronasupplement hebt moeten betalen, dan kan je dat terugvorderen. Hiervoor neem je best contact op met je ziekenfonds, waar ze je zullen helpen om het in orde te brengen."

Tegemoetkoming zorgverleners

Het is ook niet de bedoeling dat de zorgverleners zelf opdraaien voor de extra kosten van het beschermingsmateriaal. Daarom werkt de overheid samen met het Riziv aan een tegemoetkoming om de extra uitgaven voor bescherming tijdens deze crisis zo goed mogelijk te compenseren.

"Vanuit de overheid stellen we sinds het begin van de coronacrisis ook alles in het werk om voldoende beschermingsmateriaal gratis ter beschikking te stellen van onze zorgverleners. Maar we beseffen dat zorgverleners ook extra uitgaven zullen moeten doen en daarom willen we voorzien in deze tegemoetkoming. Onze administraties en de betrokken sectoren zijn op dit moment in overleg om dit allemaal vlot te laten verlopen", zegt De Block.

Meest gelezen